İl Sağlık Müdürlüklerinin Dikkatine

0
45

İl Sağlık Müdürlüklerinin Dikkatine

6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 5. maddesi: “Serbest eczane açmak veya serbest eczanelerde mesul müdür olarak çalışmak isteyen bir eczacı, en az bir yıl müddetle hizmet sözleşmesine bağlı olarak mesul müdür eczacı ile birlikte serbest eczanelerde yardımcı eczacı olarak çalışmak zorundadır. Hastane eczanelerinde veya ikinci eczacı olarak serbest eczanelerde en az bir yıl süre ile çalışanlar, yardımcı eczacı olarak çalışma şartını yerine getirmiş sayılır. Yardımcı eczacıların, il sağlık müdürlüğü ve/veya bölge eczacı odalarının denetimlerinde üç kez eczanede görevi başında mazeretsiz olarak bulunmadığının tespiti hâlinde çalışma süresi kabul edilmez.” hükmündedir.

Kurumumuzca yapılan kontrollerde yardımcı eczacılık yapmak zorunluluğu olan ve serbest eczanelerde yardımcı/ikinci eczacı veya hastane eczanelerinde eczacı/mesul müdür olarak çalışmaya başlayan eczacıların yardımcı eczacılık modülünün bulunmadığı dönemlerde TİTCK İl Sağlık İşlemleri Sistemi’ne yapılan kayıtlarında “Yardımcı Eczacı İşlemleri” yerine “Eczacı Kayıt” sekmesinin kullanıldığı anlaşılmış olup, bu husus yardımcı eczacılığını tamamlamamış eczacıların sistemde yardımcı eczacılığını tamamlamış olarak görünmesine sebebiyet vermektedir.

Bununla birlikte sistemde bazı eczacıların/yardımcı eczacıların fakülte giriş tarihleri ve/veya diploma tarihlerin hatalı olarak kaydedildiği saptanmıştır.

Bu sebeple yukarıda bahsi geçen durumda olan yardımcı eczacı ve eczacıların sistem kayıtlarının kontrol edilerek gerekli düzenlemelerin yapılması ve varsa İlinizde “Eczacı Kayıt” sekmesi üzerinden kayıtları yapılan ve yardımcı eczacılığını tamamlama zorunluluğu olan eczacılara ait bilgilerin “Yardımcı Eczacı İşlemleri” sekmesine aktarılabilmesi için ekte yer alan tabloya kaydedilerek, tablonun [email protected] adresine 06.09.2019 tarihi mesai bitimine kadar gönderilmesi hususu önemle duyurulur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here