Kamu Görevlisine Yapılan Bazı Ödemelerin Miktarı Artacak

Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan etüt, plan, girişim, şık sanatlar ve gibisi işlere ait müsabakalarda vazife alan yahut konferanslara konuşmacı olarak katılan kamu hizmetlilerine ödenen fiyatlarda artış yapılacak.

Yapılacak müsabakalarda jüri üyesi yahut raportör olarak görevlendirilen kamu hizmetlilerine ve konferans verecek kamu hizmetlilerine yapılacak ödemenin tavan meblağı her yıl merkezi idare bütçe kanunu ile belirlendiğinden, TBMM Başkanlığına sunulan 2020 Yılı Merkezi Idare Bütçe Kanunu Teklifinde bu hususlara ait düzenleme de yan aldı.

Konferans veren kamu hizmetlilerine ödenen fiyat artacak

Kanun Teklifi eki (K) Cetvelinde mahal alan “Konferansa Ücreti” belirlemesinin mevcut haliyle kabul edilmesi durumunda, kamu hizmetlilerine 2020 yılında katılacakları her konferans için 31,00 TL meblağında fiyat ödenebilecek. 2019 yılında konferans ecri olarak hala en çok 29,20 TL ödeniyor.

Buna nazaran, 2020 yılında;

**657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca konferans verecek olanlara,

**Yükseköğretim kurumlarında, idare heyetlerince belirlenen talim programı dışında, konferans verecek olanlara,

**Milli Savunma Üniversitesi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde (Sınıf mektepleri, kişisel ihtisas mektepleri, İstihbarat ve Lisan Mektebi, KBRN Mektebi dahil) konferans verecek olanlara,

**Cezaevlerinde mahkûm ve tutuklulara ders müfredatı dışındaki mevzularda konferans verecek olanlara,

her bir konferans için en çok 31,00 TL meblağında fiyat ödenebilecek.

Öte yandan, hizmet içi eğitim ve kurslar için ise ilgililere konferans ecri ödenmeyecek.

Yarışmalarda hizmet alan memurlara ödenen fiyat artacak

Kanun Teklifinin ilgili kısmının mevcut haliyle kabul edilmesi durumunda, yürütecekleri her bir asil jüri üyeliği yahut raportörlüğü hizmeti karşılığına Devlet memurlarına 2020 yılında “1.955 TL”ye kadar fiyat ödenebilecek. 2019 yılında bu fiyat hala 1.843 TL olabiliyor.

Bu çerçevede, kamu kurum ve kuruluşlarının etüt, plan, girişim, şık sanatlara ve gibisi işlere ait olarak düzenleyecekleri yarışlarda;

*Danışman jüri üyesi olarak hizmet alacaklara, jüri üyeleri için belirlenen meblağın yarısı kadar fiyat ödenecek.

*Yedek jüri üyesi olarak ön ve soru-cevap içtimalarına katılacak olanlara, yedeği oldukları danışman jüri yahut asil jüri üyeleri için belirlenen meblağın 1/4’ü kadar fiyat ödenecek.

*Asil jüri üyesinin mecburî nedenlerle çalışmalara devam edememesi durumunda kendisine yedek jüri üyesi ecri, asil jüri üyesi bölgesine hizmet yapacak olan yedek jüri üyesine ise asil jüri üyesi fiyatı ödenecek.

*Raportör yardımcısı olarak vazife alacaklara, raportör olarak hizmet yerlere ödenen ecrin 1/5’i kadar fiyat ödenecek.