Kekelemeliğe Son Diye Birşey Yoktur

Kekelemeliğe Son Diye Birşey Yoktur

Kekemelik kişinin konuşmada beklenenden farklı hız ve ritim gözlenmesidir. Ses, hece sözcük ya
da sözcük öbeği tekrarları uzatmalar veya bloklar biçiminde konuşma akışının kesintiye uğramasıdır.
Bunlara aşırı gerginlik, çabalama davranışları ve ikincil davranışlar eşlik edebilir.
Kekemelik tedavisini sadece Dil ve Konuşma Terapistleri uygulayabilir. Dil ve konuşma terapisi
bölümünü bitiren terapistler dışında herhangi bir akademik alan mezunu bu konuda yetkin ve yeterli
değildir. Ülkemizde 6225 sayılı torba yasanın 9. maddesinin d bendinde Dil ve konuşma terapistinin
dil ve konuşma bozukluklarının rehabilitasyonunu yaptığı yasalarla koruma altına alınmıştır. Buna
rağmen maalesef hiçbir yetkinliği olmayan kişiler kekemeliğe son diyerek insanların umutlarını ve
parasını sömürmektedir. Kekemeliği olan bireylerin de kekemeliğe son ibaresine inanmamaları
gerekmektedir. Hiçbir Dil ve konuşma terapisti kekemeliğe son diye bir ibare kullanmamaktadır.
Gaziantep ilinde Şahinbey belediyesinin vermiş olduğu ilan etik değildir. KEKEMELİĞE SON diye bir
şey yoktur.

Dil ve Konuşma Terapisti
Dkt. Muhammed ALKAN