KEYFİ UYGULAMALARA MEVZUAT KILIFI.

0
29

KEYFİ UYGULAMALARA MEVZUAT KILIFI.

694 Sayılı KHK’nın Resmi Gazetede yayınlanması ve 29.09.2017 tarih ve 5812 bakanlık
onayı ile kapatılan “olmayan” kurum adına çakma mail adresinden yerel basına korsan
açıklama yollanması hakkında Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker Şubede
basın açıklaması yaparak olayın skandal olduğunu, söyleyerek suçluların tespit edilerek,
haklarında yasal işlem yapılması gerektiğini söyledi.
“SAĞLIKTA USULSÜZ, KEYFİ UYGULAMALAR NE ZAMAN SON BULACAK”
başlıklı basın açıklamamız ile Seka Devlet Hastanesinde Laboratuvar Teknisyeni olarak görev
yapan bir sağlık personelinin Dilovası Devlet Hastanesine, boşalan personelin yerine ise Verem
Savaş Dispanserinden başka bir sağlık personelinin geçici olarak görevlendirilmesi ile meydana
gelen keyfiliği hukuksuzluğu dile getiren basın açıklamasına karşı;
Suçluluk psikolojisi ile savunmaya geçilmiş ve basın yayın kuruluşlarına
[email protected] e-mail adresinden 'KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ' adına bir
açıklama gönderilmiştir. 694 Sayılı KHK’nın Resmi gazetede yayınlanması ve 29.09.2017
tarih ve 5812 bakanlık onayı ile bu kurum kanunen kaldırılmıştır. Böyle bir kurum yoktur.
Olmayan kurum adına açıklama yapan kurum, kişi ve kişiler, kanunen suç işlemiştir; bu e-
mail'i atanlar, IP numarasından tespit edilerek ilgili şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler
başlatılmalıdır. Sağlık kurumlarının elektronik posta adreslerinin uzantıları “@saglik.gov.tr”dir
E-maillerin böyle bir uzantılı elektronik posta adresinden gelmesi gerekir.
Açıklamamız üzerine 11 KASIM 2017 tarihinde yerel basına korsan, kaynağı belli
olmayan [email protected] adresinden gönderilen metnin içeriğinde;

1-Tüm sağlık personeli atamalarının kanun ve mevzuata uygun yapılarak üst kuruluşlar
tarafından onaylandığı,

2- Personel eksikliklerinin atama yapılıncaya kadar hakkaniyet ölçülerine
uygun bir şekilde geçici olarak personel görevlendirmek sureti ile giderildiği,

3- Geçici personelin
görevlendirme sürelerinin bir ay ile sınırlı tutulduğu ve uygulamanın Ocak ayından itibaren sıra ile
yapıldığı, Y.A’nın geçici görevlendirilme sebebinin ailevi nedenlere bağlı olduğu, dile getirilmiş
olup, Türk Sağlık Sendikası olarak yaptığımız basın açıklaması ile bir senaryo kurgulandığı ve
kasıtlı olarak olayların saptırıldığı iddiaları dile getirilmiştir.
Türk Sağlık Sen olarak kamu sağlık hizmetlerinin en etkin ve nitelikli bir şekilde
sunulması yönünde yapılan tüm uygulamaların yanında yer almaktayız. Ancak bir o
kadarda keyfi ve yanlı uygulamalarında karşısındayız.
Açıklamamıza konu görevlendirmenin ilk olmadığını, geçmişte benzer uygulamaların
olduğu, hatta bundan sonra da bu tür uygulamaların devam edeceğini bizler gibi tüm sağlık
çalışanları da bilmektedir. Bu yönde yapılan tüm açıklamaların, sağlık çalışanlarının kanaatini
değiştirmeyeceği aşikar olduğu gibi güvende de telkin etmeyecektir.
Yaptığımız basın açıklamasına karşı kapatılan bir kurumun adını kullanarak verilen
cevabın sağlık çalışanları dışında kamuoyunu ve üst makam olarak tabir edilen
mekanizmaları tatmin etme beklentisi taşıdığı görülmektedir. Oysa, mevzuata hakim ve
idarenin uygulamaları ile güvensiz bir ortamda tedirgin bir şekilde görev yapan sağlık
çalışanları bu açıklamaları inandırıcı bulmamaktadır.

Sözü edilen geçici görevlendirmenin hem ailevi nedenle yapıldığı hem de sırası ile
yapıldığı ifadesine yer vererek kendisi ile çelişen bir açıklamaya yer verilmiştir. Öte yandan
geçici görevlendirme onayına ilgili mevzuatın tarih sayısı ile maddesinin yazılarak üst
makamlara onaylatılması usulsüz işleme hukukilik getirmez.

Ayrıca, hak ve adalet ölçülerine uygun bir geçici görevlendirme yapıldığı iddiası
mesnetsizdir. Şöyle ki, eğer geçici görevlendirme süresi bir ay ile sınırlı ise, bir ay süre ile
çalışacak bir personel ek ödemeleri diğer servislere oranla daha yüksek olan acil servis gibi
ayrı bir öneme haiz bir birime görevlendirilmez. Kaldı ki, hastanenin yıllardır yükünü çeken
diğer personelin acil serviste görev yapma isteklerinin olduğu hususu da göz ardı edilerek söz
konusu acil servise görevlendirme yapılmıştır.
Yapılan geçici ve benzer görevlendirmelerde hak, adalet, mevzuat, hukuk hükümleri ve
hizmet gerekleri baz alınmış olsaydı;
Dilovası Devlet Hastanesine daha yakın olan ve laboratuvar hizmetlerinin
özelleştirildiği Hastanelerde mevzuata aykırı bir şekilde hasta karşılama “Tiriaj”da
görevlendirilen laboratuvar teknisyeni söz konusu hastaneye geçici olarak
görevlendirilebilirdi.
İl içi tayin dönemi atamalarının kapalı olduğu bir dönemde bir sağlık çalışanının
Dilovası Devlet Hastanesine naklen atanması işlemini hangi adalet ve hukuk manzumesi ile
değerlendirilecek merak ediyoruz.,
Yine bir sağlık çalışanı İzmit Seka Devlet Hastanesinde görev yapmakta olup ailevi
sorunlar nedeniyle Körfez Devlet Hastanesine geçici görev istediği halde bu sağlık
çalışanının talebine neden diğer çalışanlara tanınan imtiyaz dahilinde olumlu cevap
verilmemiştir. Benzer örneklerle sıkça karşılaşan sağlık çalışanlarının aklı ile hiç kimsenin
alay etme hakkı da haddi de yoktur.

Sendika olarak konu hakkında yapmış olduğumuz basın açıklamasını tekrarlıyoruz. Mevcut
mevzuatı yok hükmünde sayarak, kendilerini hala etkin ve yetkin kabul edip aktif
görevlerine ve görevin kendilerine vermiş olduğu yetkilerinin hala devam ettiğini hayal eden
yöneticiler ne yazık ki mevcuttur. Bu duygu ve düşünce içerisinde olan ve hareket eden eski
yöneticilerle Kocaeli’nde sağlık teşkilatının sorunlarının çözülmeyeceği, halkımıza kaliteli sağlık
hizmeti verilemeyeceği bir kez daha karşımıza çıkmıştır.
Makam ve koltuk hırsı nedeniyle hastanelerdeki kanun dışı uygulamaları, personele
yapılan haksızlıkları çözmek yerine olmayan bir makamdan, korsan bir şekilde açıklama
yapılması bu durumun en güzel örneğidir. Yönetimin boşluk kaldırmayacağının örneğiyle karşı
karşıyayız.
Sendika olarak bu güne kadar olduğu gibi, hiç bir zaman hak ve adaletten şaşmayacağımızı,
sağlık çalışanlarının sesi ve kulağı olacağımızı, kamu sağlık kurum ve kuruluşlarındaki kanun ve
yönetmeliklere aykırı usulsüz uygulamaların takipçisi olacağımızı, keyfi uygulamalarla sonuna
kadar mücadele edeceğimizi buradan bir kez daha sağlık çalışanlarına ve kamuoyuna duyurulur.
Hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.

Ömer Çeker

Şube Başkanı

 

BASIN BÜROSU:

TÜRK SAĞLIK SEN KOCAELİ ŞUBE

 

Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatının İşleyişi Hak. Genelge

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here