KPSS–2016/7 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI HAKKINDA DUYURU

0
53

KPSS–2016/7 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI HAKKINDA DUYURU

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
KPSS–2016/7 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI
HAKKINDA DUYURU
Bakanlığımız ve bağlı kuruluşları 4/B sözleşmeli personel alımına ilişkin KPSS–2016/7
yerleştirme sonuçları 07 Kasım 2016 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanmıştır.
Bakanlığımız taşra teşkilatına ait Sağlık Teknikeri (Acil Tıp Teknikeri)
pozisyonlarına yerleşen adaylar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin
birinci fıkrasının (A/8) bendi uyarınca; ekte yer alan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması Formu’nu bilgisayar ortamında (2) suret doldurup kendileri imzaladıktan sonra,
bulunduğu ilin il sağlık müdürlüğüne onaylatarak, 21 Kasım 2016 Pazartesi günü saat 18.00’ e
kadar T.C. Sağlık Bakanlığı YHGM Genel Evrak Birimi Mithatpaşa Caddesi No: 3 06434
Sıhhıye/Ankara adresinde olacak şekilde kargo ile gönderecekler veya elden teslim
edeceklerdir.
Adaylar, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formlarını kendileri veya noter
tarafından vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim edebilecektir. Aksi takdirde evrak teslim
alınmayacaktır. Gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığı’na vaktinde ulaşmaması halinde
sorumluluk başvuru sahibine aittir.
Bahse konu sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adayların atama işlemlerine
ilişkin detaylı duyuru, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri tamamlandıktan
sonra http://www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.
KAMUOYUNA SAYGI İLE DUYURULUR
11.11.2016
Sağlık Bakanlığı’na ait pozisyonlara yerleşenler http://www.yhgm.saglik.gov.tr
adresinden,
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na ait pozisyonlara yerleşenler
http://www.tkhk.gov.tr adresinden,
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’na ait pozisyonlara yerleşenler http://www.thsk.gov.tr
adresinden,
Atama işlemleri hakkında yapılacak duyuruları takip edebilirler

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here