MAAŞLAR YOK OLUYOR, KAŞIKLA VERİP KEPÇEYLE ALIYORLAR

0
40

MAAŞLAR YOK OLUYOR, KAŞIKLA VERİP KEPÇEYLE ALIYORLAR.

Temmuzda memur maaşlarına yapılan yüzde 4’lük maaş zammının gelir vergisi ile
geri alınması ile maaşların yüzde 5 düşmesi hakkında Türk Sağlık Sen Şube Başkanı
Ömer Çeker Şubede basın açıklaması yaptı.
Bir ülkede devletin açıklamış olduğu ekonomik göstergeler yükselirse, yükselen ekonomik
rakamlar devlet kurumlarında çalışanların maaşlarına da yansıması ve çalışanların hayat
standartlarının ekonomik göstergeler ile paralel bir yükselmesinin gerçekleşmesi gerekir.
Fakat bu kural her ne hikmetse Türkiye’de işlememektedir. Hükümet yetkilileri Türkiye’nin
2017’de ekonomik olarak yüzde 11,1 büyüdüğünü söylemekteler.
Bu büyüme rakamı önemlidir. Bu büyümeden kamu çalışanlarına da pay verilerek refah
düzeyleri yükseltilmeli yüksek enflasyon altında ezilmeleri engellenmelidir. TÜİK verilerinde
“TÜFE göre 2017 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %1,49, bir önceki yılın Aralık ayına
göre %11,16, bir önceki yılın aynı ayına göre % 12,98 enflasyon gerçekleşmiştir.”
Sarı Sendika 2017 yılı için yapılacak zam artışları için Toplu Sözleşme
Masasında yüzde 3+4 zam’a imza atarak Kamu Çalışanlarının enflasyon altında
ezilmelerine sebebiyet vermiştir.
Kamu çalışanları, toplu sözleşme ile Temmuz ayında aldıkları maaş zammını, vergi
olarak devlete geri vermiştir. Maaşların düşmesine neden olan vergi dilimi uygulaması ne
yazıktır ki gözden kaçmaktadır.
15 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla Temmuz zammı ile birlikte 2.451 TL olan bir Hemşirenin
maaşı, 15 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 2.334 TL ye düşmüştür. Vergi dilimine giren söz konusu
Hemşirenin maaşında 117 TL düşüş yaşanmıştır. Temmuzda memurun maaşına yapılan
% 4 zamdan daha fazlasını hükümet vergi dilimi ile geri almıştır. Sağlık çalışanının
maaşı Temmuzda almış olduğu maaş göre yaklaşık % 5 azalmıştır.
Bir Hemşirenin maaşı üzerinden verdiğimiz örnekte olduğu gibi, diğer tüm kamu
çalışanlarının ücretlerinde de oransal farklılıklar olmak üzere düşüşler yaşanmıştır.
Vergi sisteminin asıl amacı, çok kazanandan çok; az kazanandan az vergi almaktır.
Ancak bu durum ülkemizde yakaladığından vergi almak şeklinde işlemektedir. Kamu
çalışanlarının ücretli çalışmaları nedeni ile vergi kaçırmaları veya gelirlerini gizlemeleri
mümkün değildir.

Derece kademesi 1/4’ne düşmüş Üniversite mezunu bir hemşire 2017 yılında yaklaşık
2.314 TL. Gelir vergisi maaşından peşin olarak kesildi. Neredeyse bir çok iş adamından,
sanayiciden, yıllık kazancı milyonlarca lirayı bulan işletmecilerden daha fazla gelir vergisi ödeyen
kamu çalışanlarına yapılan yüzde 4 ’lük maaş zammından daha fazlası vergiye
gitmektedir.
Vergi sistemindeki adaletsizlik, gelir dağılımını olumsuz yönde etkileyen etkenlerin başında
geliyor. Özellikle çalışanların ödediği vergi miktarı, birçok işadamını geride bırakırken,
çalışanlardan kesilen ve kaynağından toplanan hazır vergi, devletin ana gelir kaynağı haline
gelmiş durumdadır.
Hükümet yıllardır, vergi toplamanın en kolay kaynak olarak çalışanlar üzerindeki vergi
yükünü, giderek artırmakta bulmuştur. Bu mağduriyetin giderilmesi için ya her yıl maaş zam
artışlarında, vergi adaletsizliğini de hesaba katarak belirlemek veya ücretli
çalışanlar için farklı bir gelir vergisi tarifesi belirlemek gerekmektedir.
Özelde sağlık çalışanlarının genelde ise tüm kamu çalışanlarının vergi diliminden
kaynaklanan ücret kayıplarının giderilmesi başta hükümetin ve bakanlıkların öncelikli görevi
olması lazım.
Bu tabloya bakıldığında memura kaşıkla verilen zammın kepçe ile geri alındığı,
telafisi konusunda da ise hiç bir şey yapılmadığı açıkça ortaya çıkmaktadır.
Ülke ekonomisi büyürken memurun ekonomisini küçülmesi kabul edilemez., Böylesi bir
durumun izahı da mümkün değildir. Bu durumun düzeltilmesi yönünde Acil tedbirlerin
alınması için çalışma başlatılarak.,
Çalışanların üzerindeki vergi oranı azaltılmalı., Gerçek enflasyon üzerine refah
payı konarak memur maaşları yeniden revize edilmeli., Büyümeden kamu
çalışanlarına mutlaka pay verilmelidir. Vergi dilimleri nedeniyle memurun ekonomik
kayıp yaşamasının önüne geçilmelidir.
Türkiye’de iş adamları zarar gösterip vergi vermez iken vergisini sürekli peşin ödeyen
kamu çalışanlarına yapılan adeta bir zulümdür. Hükümet vergi kaçıranlarla, milyonlar kazanıp
zarar ettiğini ilan edenleri incelemelidir. Memurun vergi dilimi gibi sebeplerle maaşından
kesinti yapmamalıdır.

Ömer ÇEKER
Şube Başkanı

BASIN BÜROSU:
TÜRK SAĞLIK SENKOCAELİ ŞUBE

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here