Memur Kaç Defa Hastalık izni ( Rapor ) Alabiliyor

Devlet memurlarının kullanabilecekleri hastalık müsaadesi mühletlerine ait birtakım belirlemeler bulunmakla birlikte, bir takvim yılında en ziyade kaç kere rapora dayalı hastalık müsaadesi kullanabilecekleri hususunda ise mevzuatta rastgele bir belirleme yan almamaktadır.

Haklarında düzenlenen hastalık raporlarına istinaden, aylık ve özlük hakları korunmak suretiyle memurlara hastalık müsaadesi verilmesi hususu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci hususunda düzenlenirken, hastalık raporlarının hangi hallerde kimler tarafından ve hangi vadelerle verilebileceği ise “Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık Ve Refakat Müsaadesine Ait Tarz ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile belirlenmiştir.

Tek tabip raporlarına ait sayı ve müddet sınırlaması

Devlet memurları hakkında, tek tabip tarafından bir takvim yılında her kezinde en çokça 10 gün olmak üzere yekun 40 gün hastalık raporu düzenlenebilir. Öte yandan, tek tabip tarafından düzenlenip sağlık şurası tarafından onaylanmış olan raporların mühleti, laf konusu 40 günlük müddete dahil değildir.

Buna nazaran;

**Tek tabip tarafından düzenlenecek raporlara istinaden her keresinde en çok 10 gün hastalık müsaadesi kullanılabilir.

**Tek tabip tarafından düzenlenecek raporlara istinaden bir takvim yılında en çok 40 gün hastalık müsaadesi kullanılabilir.

**Tek doktor tarafından düzenlenen raporların mühletinin her keresinde 10 gün olması durumunda, bir takvim yılında en ziyade 4 sefer hastalık müsaadesi kullanılabilir.

**Tek tabip, kimi hallerde gerisi gerisine 10’ar günlük raporlar düzenleyebilir. Raporda denetim muayenesi öngörülmüş ise denetim muayenesi sonrasında tek doktor en çok 10 gün daha rapor düzenleyebilir. Denetim muayenesi sonrasında 10 günden çokça vade ile rapor verilmesi gerektiği hallerde o alanda SGK ile kontratı olup da sağlık şurası bulunan bir sağlık hizmet sunucusu yoksa ve hastanın tıbbî sebeplerle sağlık konseyi bulunan SGK ile sözleşmeli sağlık hizmet sunucusuna nakline imkân bulunmuyorsa, tek doktor en çok 10 gün daha hastalık raporu düzenleyebilir. Lakin bu raporun beğenilen olabilmesi için Vilayet Sağlık Müdüriyetinin belirleyeceği bir sağlık heyetlerince onaylanması gerekir. Sağlık heyeti tarafından onaylanan raporun mühleti 40 günlük azami vadeye dahil değildir.

**Bir takvim yılında, 10 günden daha az müddetlerle ve yekunu 40 günü aşmayacak biçimde hastalık müsaadesi kullanılmasında, verilen rapor sayısına ait rastgele sınırlama kelam konusu değildir.

Sağlık konseyi raporlarına ait sayı ve mühlet sınırlaması

Devlet memurları, sağlık heyeti tarafından düzenlenen ya da onaylanan raporlara dayalı olarak bir takvim yılında, (aynı ya da farklı hastalık sebebiyle) rapor sayısına ve raporda belirtilen vadeye ait rastgele bir sınırlama bulunmaksızın hastalık müsaadesi kullanabilirler. (Hastalık sebebiyle verilebilen azami müsaade müddetlerinden asıllı tatbikler hariç)

Yurt dışında düzenlenen raporlara ait sayı ve mühlet sınırlaması

Yurt dışında bulundukları sırada illetleri sebebiyle Devlet memurları haklarında tek doktor ya da sağlık şurası tarafından düzenlenecek raporların sayı ve müddetine münasebetim sınırlamalar, ilgili memleket mevzuatında belirtilen sınırlamalara tabi tutulmaktadır.

Kaynak : memurunyeri