Memur sen’in 1 Mayıs Talepleri

Memur sen’in 1 Mayıs Talepleri

İstihdam sadece kadrolu olsun, Büyümeden pay verilmemesi yanlışlığı son bulsun. İş güvencesi kırmızı çizgimizdir ! İş güvencemize saygı duyulsun,

Kamuda sözleşmeli personel uygulaması kalksın, bütün sözleşmeliler kadroya alınsın. Gelir vergisinde mağduriyet giderilsin, maaş kaybı telafi edilsin.

Vergide ya matrah artsın ya oran düşsün, vergi yükü adil bölünsün.

Ek göstergeler yükseltilsin.

Ek ödeme oranları eşitlensin, ek ödeme emekli maaşına eklensin.

Grev ve siyaset yasağı kalksın, 82 model kılık-kıyafet yönetmeliği çöpe atılsın.

Memursuz siyaset, grevsiz toplu sözleşme çarpıklığına son verilsin.

Kamu görevlileri hak ettikleri kadro derecesini alsın.

Alın terimiz ve emeğimiz yok sayılmasın, İşçilikte geçen süreler hizmetten sayılsın. Döner sermaye gelirleri; kazandıranlar arasında bölüşülsün.

Kıdem aylığında süre sınırı kalksın, gösterge rakamı artırılsın.

Yemek,giyecek yardımı tutarı artsın tüm kamu görevlileri yararlansın.

Emekli olmak kabus olmaktan çıksın, emekli maaşı ve ikramiyesi yükselsin.

Yıpranma payında vaatler yerine getirilsin, yıpranma payının kapsamı genişletilsin.

Memura evlenme yardımı için bütçeden pay ayrılsın, aileye ilk destek devlet tarafından yapılsın.

Doğuma dayalı izin süreleri fiili hizmet süresinden sayılsın.

Toplu sözleşme ikramiyesi yetkili sendika üyelerine artırımlı ödensin, Yetkili sendikaya dayanışma aidatı ödenmesi hayata geçsin.

Toplumun temel direği aileye destek verilsin; Eş ve çocuk yardımı yükseltilsin. Personelinden daha az ücret alan yönetici kalmasın.

Kıdem aylığı yükseltilsin; Dini bayramlarda ikramiye MEMURA da verilsin!

Ya kreş açılsın, ya da kreş yardımı yapılsın.

Görevde yükselme ve Unvan değişikliği sınavları yapılsın, kariyer yolu açılsın.

Kalkınmada öncelikli bölgelerde İstihdamı teşvik edilsin.

İş güvencesini bypas edecek, Sosyal güvenceyi tırpanlayacak Esnek istihdam anlayışından uzak durulsun.

Toplu Sözleşme yasası da masası da Adil bir şekilde yeniden düzenlensin; Toplu pazarlık süresi uzatılsın.