Memurların 1 Kademe Alması

0
59

Kademe ilerlemesine etkisi 8 yıl süreyle disiplin cezası almayan memura ilave 1 kademe verilmesi durumu ilk olarak; 25 Şubat 2011’den 25 Şubat 2019’a kadar olan dönemde memuriyeti sürekli devam edenlerden bu sürede hiçbir disiplin cezası almamış olanlar hakkında 26 Şubat 2019 tarihi itibariyle söz konusu olabilecek. (ilerleyebileceği bir kademe olmayanlar hakkında bu kapsamda herhangi bir işlem yapılmıyor) Üst dereceye yükselmeye etkisi 8 yıl süreyle disiplin cezası almayan memurun, yükselebileceği en üst derecenin bir üst derecesine yükseltilmesi durumu ilk olarak; 25 Şubat 2011’den 25 Şubat 2019’a kadar olan dönemde memuriyeti sürekli devam edenlerden bu sürede hiçbir disiplin cezası almamış olanlar hakkında 26 Şubat 2019 tarihi itibariyle söz konusu olabilecek. (ilerleyebileceği derece olanlar hakkında bu kapsamda herhangi bir işlem yapılmıyor) Buna göre öğrenim durumu, hizmet sınıfı ve görev unvanı itibariyle azami yükselebileceği derecenin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan memurun kazanılmış hak aylığı, son 8 yılda herhangi bir disiplin cezası almamış olması halinde bir üst dereceye yükseltiliyor.

Öte yandan, 8 yıl disiplin cezası almamış olan memur hakkında hem ilave kademe ilerlemesi yapılması uygulaması ve hem de azami yükselebileceği derecenin üstündeki dereceye yükselme uygulaması birlikte de yapılabilir. 8 yıllık sürenin hesabı 8 yıl disiplin cezası almamış olma şartının varlığı, bu sürenin hesabının da memurun disiplin cezası almasının söz konusu olabildiği halde disiplin cezası almadığı sürelerin esas alınmasını gerektirmektedir. Bu nedenle, memur hakkında disiplin hükümlerinin işletilemeyeceği sürelerin, 8 yıllık sürenin hesabına dahil edilmemesi gerekecektir.

Buna göre, 8 yıl disiplin cezası almayan memur hakkında ilave kademe ilerlemesi yapma ya da azami yükselebileceği derecenin üstündeki dereceye yükselme uygulaması yapılırken, söz konusu 8 yıllık süreye;

*Aday memurlukta fiilen çalışılarak geçirilen süreler dahil edilir.

*Asil memurlukta fiilen çalışılarak geçirilen süreler dahil edilir.

*Yıllık izin, hastalık izni, sağlık izni, mazeret izni ve refakat izninde geçen süreler dahil edilir.

*Görevden uzakta geçirilen süreler, memur hakkındaki görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılması halinde dahil edilir.

*Memuriyetten önce veya memuriyetten ayrılarak muvazzaf askerlikte geçirilen süreler dahil edilmez.

*Çeşitli sebeplerle kullanılan aylıksız izin süreleri dahil edilmez.

*Memuriyet dışında serbest olarak veya özel sektörde geçirilmiş hizmet süreleri dahil edilmez.

*Kamu kurum ve kuruluşlarında memuriyet dışındaki statülerde geçirilmiş hizmet süreleri dahil edilmez. Bu çerçevede, 8 yıl disiplin cezası alınmamış olması gereken süre hesabı yapılırken, 25 Şubat 2011 tarihi itibariyle görevde olanlar için bu tarih, daha sonra göreve başlayanlar için ise göreve başlama tarihi başlangıç alınacaktır. 25 Şubat 2011 tarihinde görevde olan ve memuriyet hizmetinde kesinti olmayan bir memur, 15 Şubat 2019 tarihine kadar herhangi bir disiplin cezası almamış olması durumunda, diğer koşulların varlığı halinde 26 Şubat 2019 tarihi itibariyle ilave kademe ilerlemesi yapma veya azami yükselebileceği derecenin üstündeki dereceye yükselme imkanı bulacaktır. Ancak, hizmet süresinde çeşitli sebeplerle kesinti olan memurun 8 yıllık hizmet süresinin hesabı yapılırken, değerlendirilecek sürelerin her 30 günü 1 ay ve her 360 günü 1 yıl olacak şekilde hesaplanarak 8 yıllık sürenin bulunmasıyla memur ilave kademe yapma veya azami yükselinebilecek derecenin üstündeki dereceye çıkma imkanı bulacaktır. 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here