Memurların Rapor Parası Hesaplama

0
57

Rapor Kesintisi Nasıl Hesaplanır?

 Memurların Rapor Parası Hesaplama : 17/4/2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar” 05 Mayıs 2006 Tarihli 26159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kararnamenin “Hastalık izni” başlıklı 8 inci maddesinde “(1) Sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri ile kanser, verem, akıl hastalığı, şeker hastalığı ve açık kalp ameliyatı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı hastalık izinleri ve hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri tedavi süreleri hariç olmak üzere, bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan günlere isabet eden zam ve tazminatlar %25 eksik ödenir.”ifadesi bulunmaktadır.

Bu madde gereğince rapor alan personelin maaşından özel hizmet tazminatı kesilmektedir. Gelin birlikte hesaplayalım.

Yukarıda yer verilen hükümler uyarınca habersaglikcilar ne diyor?

657 ye tabi herkesin rapor parası kesilir. Yıl içerisinde 7 günden fazla hastalık raporuna dayalı olarak Hastalık izni kullanan Devlet Memurları kullandıkları rapor süresine isabet eden süre kadar özel hizmet tazminatı % 25 eksik ödenmektedir.

Yani aylık 600 TL özel hizmet tazminatı alan daha önce 7 gün rapor kullanan devlet memuru 10 rapor kullanması halinde 30 çeken bir ay için:
Aylık özel hizmet tazminatının10 güne isabet eden kısmı: 600/3=200TL
10 güne isabet edem özel hizmet tazminatının %25: 200*%25=50TL


Alacağı özel hizmet tazminatı: 600-50=550TL RAPOR KESİNTİSİ
Personelin kullandiği raporlar yıl içinde toplanarak 7 günü geçmesi halinde kasım maaşına işlenir Kasım 15 maaşından kesilir (özel hizmet taz ve yan ödemeden kesilir) Sene içinde 15 gün izin kullanan bir personelden 15-7 =8 gün kesilir Heyet raporları kesilmez (hiçbir kesinti yapılmaz) Özel hizmet tazminatın ve yan ödemenin  %25 hesaplanır % 25 lik kısmından kesinti yapılır Özel hizmet tazminatının ve yan ödemenin  % 25‘i 30 güne bölünür raporlu gün sayısı ile çarpılır Özel hizmet tazminatı ve yan ödeme toplamı  333,25 TL olan ve 15 günlük izin kullanan birinden kesinti 
15-7 = 8 gün 
333,25 x %25 =83,31 
83,31 / 30 =2,77 
İzin Kesinti tutarı : 2,77 x 8 = 22,22 TL 
Ele geçen :333,25-22,22 = 311,03 TL 
Not: Memurların özel hizmet ve yan ödemedeki kesintiler ayrı hesaplanır sonra toplanır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here