Memurun İntibakı Ne Demektir? Şartları Nelerdir?

0
33

Memurun İntibakı Ne Demektir? Şartları Nelerdir?

Cevap: İntibak Türk Dil kurumunun sözlüğünde;

1 . Çevreye veya bir duruma uyma, uyum sağlama.

2 . Eskimiş iki şeyin ölçülerinin birbirini tutması, olarak tanımlanmış olup, intibak etmek de uymak alışmak olarak belirtilmiştir..

Devlet Memurları Kanununa göre intibak ise kanunda belirlenen niteliklere haiz olan ve memurluğa alınan kişinin girişteki niteliklerinin veya mer’i mevzuatın değişmesi sebebiyle mevcut durumun mevzuat ile uyumlu hale getirilmesi olarak tanımlanabilir.

657 sayılı Kanununun 36 ncı maddesinde hizmet sınıfları sayılmış olup, anılan maddenin ortak hükümler başlıklı bölümünün ( A) sınıflar itibariyle öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecek derece ve kademeler tespit edilmiştir. Mezkur maddenin A bendinin12 fıkrasının d alt bendinde genel intibak hususunda “Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler.”denilmektedir.

Devlet memurunun intibak şartları

1-Devlet memuru olmak,

2-Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 madde Kapsamındaki kurumlarda çalışanlar) üst öğrenimi bitirilmesi,

İntibak Uygulamasının Esasları

1- Aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşamazlar,

2- Üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilmesi,

3- 657 sayılı Kanunun 36 maddesin sınıflar ve öğrenim durumları itibariyle belirlenen giriş ve yükselebilecek derece ve kademelerin aşılmaması

İntibak işlemleri de hakkında 657 sayılı Devlet memurları Kanunun uygulamalarını göstermek üzere Maliye Bakanlığınca tebliğler yayımlanmıştır. Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğlerinden 45, 85, 95, 105, 113, 142 ve intibak konusuna ilişkindir.

Bu çerçevede; memuriyetten ayrılarak üst öğrenimi bitirenlerin ve yeniden devlet memur olarak atanalar ile memur iken üst öğrenimi bitirenlerin hizmetlerinin yeni duruma göre değerlendirilmesi işlemine intibak denilmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here