NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONEL ALIMI

0
33

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONEL ALIMI

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

NİTELİK

KODU

ÜNVANI ADEDİ ARANAN NİTELİKLER
01 Hemşire 1 Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde en az 2 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. İlk yardım eğitimi ve hemşirelikte simülasyon eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
02 Hemşire 1 Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde en az 2 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. İlk yardımcı eğitimi ve hemşirelikte simülasyon eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
03 Hemşire 1 Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Acil Tıp Kliniğinde en az 1 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. İlk yardımcı eğitimi ve hemşirelikte simülasyon eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
04 Hemşire 1 Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Çocuk Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesinde en az 1 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. İlk yardım eğitimi ve hemşirelikte simülasyon eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
05 Hemşire 1 Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Genel Cerrahi Kliniğinde en az 1 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. İlk yardımcı eğitimi ve hemşirelikte simülasyon eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
06 Hemşire 1 Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Üroloji Kliniğinde en az 1 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. İlk yardımcı eğitimi ve hemşirelikte simülasyon eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
07 Hemşire 1 Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Tıbbi Onkoloji Kliniğinde en az 1 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. İlk yardımcı eğitimi ve hemşirelikte simülasyon eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
08 Hemşire 1 Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Ameliyathanelerinde en az 1 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. Temel Hava Yolu Yönetimi (Hava Yolu Anatomisi, Hava Yolu USG, Krikotirotomi) eğitimi ve

hemşirelikte simülasyon eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.

09 Hemşire 1 Ortaöğretim kurumlarının hemşirelik programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Kliniğinde en az 4 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. PAP Cihazları ve Ventilasyon eğitimi ve hemşirelikte

simülasyon eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.

10 Hemşire 1 Ortaöğretim kurumlarının hemşirelik programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde en az 2 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. İlk yardım eğitimi ve hemşirelikte simülasyon eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
11 Hemşire 1 Ortaöğretim kurumlarının hemşirelik programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Genel Cerrahi Kliniğinde en az 3 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. İlk yardımcı eğitimi ve hemşirelikte simülasyon eğitimi almış olmak ve

belgelendirmek.

12 Hemşire 1 Ortaöğretim kurumlarının hemşirelik programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesinde en az 1 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. İlk yardım eğitimi ve hemşirelikte simülasyon eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
13 Hemşire 1 Ortaöğretim kurumlarının hemşirelik programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Nefroloji Kliniğinde en az 1 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. İlk yardımcı eğitimi ve hemşirelikte simülasyon eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
14 Hemşire 1 Ortaöğretim kurumlarının hemşirelik programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Reanimasyon Ünitesinde en az 1 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. İlk yardım eğitimi ve hemşirelikte simülasyon eğitimi almış olmak ve

belgelendirmek.

15 Hemşire 1 Ortaöğretim kurumlarının hemşirelik programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Genel Cerrahi Kliniğinde en az 1 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. İlk yardımcı eğitimi ve hemşirelikte simülasyon eğitimi almış olmak ve

belgelendirmek.

16 Hemşire 1 Ortaöğretim kurumlarının hemşirelik programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Çocuk Acil Kliniğinde en az 1 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. İlk yardım eğitimi ve hemşirelikte simülasyon eğitimi almış olmak ve

belgelendirmek.

17 Hemşire 1 Ortaöğretim kurumlarının hemşirelik programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Anjio Laboratuvarında en az 1 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. İlk yardımcı eğitimi ve hemşirelikte simülasyon eğitimi almış olmak ve

belgelendirmek.

18 Hemşire 1 Ortaöğretim kurumlarının hemşirelik programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Cerrahi birimlerinde en az 1 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. İlk yardım eğitimi ve hemşirelikte simülasyon eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
19 Hemşire 1 Ortaöğretim kurumlarının hemşirelik programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Kardiyoloji Kliniğinde en az 1 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. İlk yardım eğitimi ve hemşirelikte simülasyon eğitimi almış olmak ve

belgelendirmek.

20 Diğer Sağlık

Personeli

1 Ortaöğretim kurumlarının Acil Tıp Teknisyenliği programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Acil Tıp Kliniğinde en az 6 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. İleri Yaşam Desteği (İLYAD) eğitimi, ilk yardım eğitimi ve hemşirelikte

simülasyon eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.

21 Diğer Sağlık

Personeli

1 Ortaöğretim kurumlarının Acil Tıp Teknisyenliği programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Çocuk Acil Kliniğinde en az 5 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. Çocuk İleri Yaşam Desteği (ÇİLYAD) eğitimi, ilk yardım eğitimi ve hemşirelikte simülasyon eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
22 Diğer Sağlık

Personeli

1 Ortaöğretim kurumlarının Acil Tıp Teknisyenliği programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinde en az 3 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. Temel ve İleri Yaşam Desteği bilgi ve beceri edindirme simülasyon eğitimi, temel hava yolu

yönetimi (hava yolu anatomisi, hava yolu USG, Krikotirotomi) eğitimi hemşirelikte simülasyon eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.

23 Diğer Sağlık

Personeli

1 Ortaöğretim kurumlarının Acil Tıp Teknisyenliği programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Dahili birimlerinde en az 3 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. Temel Modül eğitimi İlk Yardım eğitmeni eğitimi ve hemşirelikte simülasyon

eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.

24 Ebe 1 Ebelik Lisans programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinde en az 5 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. Hemşirelikte simülasyon eğitimi ve ilk yardım eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.

NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay

içerisinde fesh edilecektir.Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48.

maddesinde (A fıkrasının 4,5,6 ve 7. bentlerinde) belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

I. GENEL ŞARTLAR :

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla

süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4- Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise

muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı

bulunmamak,

6. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması sonucunda atanmaya engel bir durum bulunmamak.

7- Lisans mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP3, Ortaöğretim mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

8- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler , hizmet

sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması,

ll. ÖZEL ŞARTLAR

1- Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak.

2- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

3- Lisans ve ortaöğretim mezunları için 2016 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

IlI. BAŞVURU

Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde

1- Başvuru sırasında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanının teyidi amacıyla nüfus cüzdanının aslı

2- Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen diploma, çalışma belgesi ve eğitim sertifikaları fotokopisi

3- 2016 yılı KPSSP3(B) grubu ve KPSSP94(B) grubu puanını gösterir belge.

4- Adli Sicil Kaydı

5- 1 adet fotoğraf ile birlikte

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları biriminden temin edilecek başvuru formunu doldurarak şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

(Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

NOT : 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye eklenen (Karar Sayısı : 2012/2964) Ek Madde 7 gereğince, başvuru yapanların

Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adres bildirimi ve askerlik durumlarına ilişkin yazılı beyanları esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar ile ilanımızda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edileceği hususu önemle duyurulur.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ :

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi www.meramtip.com.tr adresinde ilan edilecektir. Kadroların iki katı kadar Yedek

belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlar sırası ile çağrılacaktır. Bu ilan tebliğ

mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here