Necmettin Erbakan Üniversitesine Sağlık Personeli Alımı

0
38

Necmettin Erbakan Üniversitesine Sağlık Personeli Alımı

10 Kasim tarihli DPB ilaninda Necmettin Erbakan Üniversitesi, en az lise mezunu 47 hemşire, 1 ebe, 3 anestezi teknikeri, 1 fizyoterapist ve 1 diyetisyen olmak üzere toplamda 53 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

Başvuru Şartları

# Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

#Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

#Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

#Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

# 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

# Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması sonucunda atanmaya engel bir durum bulunmamak

# Lisans mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

# Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olması,

# 2016 KPSS sınavına girmiş olmak,

# Aşağıda yazan özel nitelikleri taşıyor olmak,

Başvuru

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki evraklarla birlikte 24 Kasım tarihine kadar Necmettin Errbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları birimine şahsen müracaat etmesi gerekmektedir.

# Kimlik fotokopisi,
# Bitelik bölümünde belirtilen diploma, sertifika ve belgeler,
# KPSS sonuç belgesi,
# Adli sicil kaydı
# 1 fotoğraf,
# Başvuru formu,

Sitemizde bulunan diğer iş ilanları için tıklayınız

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here