Öğretmenlere 3+1 Düzenlemesi Geliyor Peki ya Sağlıkçılara

Öğretmenlere 3+1 Düzenlemesi Geliyor Peki ya Sağlıkçılara

Bilindiği üzere, sözleşmeli öğretmenler 4+2 yıl görev yapmaktadır. Sadece öğretmenler değil sağlık personelleri de 4+2 kuralına tabidir. Yani 4 yıl bulunduğu yerde çalışan sözleşmeli öğretmen ve sağlıkçılar kadroya geçmekte ve 2 yıl daha kadrolu öğretmen ve sağlıkçı olarak bulundukları yerde görev yaptıktan sonra nakil isteyebilmektedir.

Özetle bu 3+1 düzenlemesi sadece sözleşmeli öğretmenlere değil sözleşmeli sağlık personelini de kapsamalıdır. Habersaglikcilar olarak sağlık personelinin her zaman sesini duyurmaya devam edeceğiz.

Buna dair düzenleme 652 sayılı Kanunun ek 4. maddesinde şu şekilde yer almaktadır:

“(3) Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli öğretmenler dört yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen öğretmenin eşi bu öğretmene tabidir. Sözleşmeli öğretmenler, aday öğretmenler için öngörülen adaylık sürecine tabi tutulur. Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği dört yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde öğretmen kadrolarına atanır. Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az iki yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz.”

Dolaysıyla, 2023 Eğitim Vizyon belgesinde yer verilen sözleşmeli öğretmenlik düzenlemesinin 4+2’den 3+1’e indirilmesi için yasal düzenlemeye ihtiyaç bulunmaktadır. Bu konu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle düzenlenememektedir.

TBMM’ye sunulacak kanun teklifinde muhtemelen, ücretli öğretmenlerin ücretlerinin artırılması, geri kalmış bölgelerde öğretmen istihdamını özendirmek üzere teşvik verilmesi, öğretmenlik meslek kanunu gibi hususlar da yer alacaktır.

Bakalım, kanun teklifi ne zaman TBMM’ye sevk edilecek.