Önce Sağlık Müdürlüğünün Uyması Gerekmez mi

Önce Sağlık Müdürlüğünün Uyması Gerekmez mi

Sağlık Bakanlığı bağlı kuruluşların işleyişini yürütebilmek için yönerge, iç tamim, genelge yayınlamaktadır. Yayınlanan yönerge,yönetmelik ve genelgelerin uygulanmasını sağlayacak kurumların başında ilk başta il sağlık müdürlükleri gelmektedir.

Ancak sanırım bunu ilk uygulamayan kurumda il sağlık müdürlükleri. Sağlık bakanlığının resmi yazısına rağmen İl Sağlık Müdürlüklerinde geçici görevlendirmeler artarak devam etmekte. Sağlığın denetim mekanizmasında olan il sağlık müdürlüklerinde bakanlığın resmi yazısına rağmen alan dışı personel görevlendirilmesi devam etmektedir.

Son olarak 11.10.2019 tarihinde Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönergede Değişiklik Yapılmasına ilişkin Yönerge’de yer alan yönergede yer alan dışında birim kurulmayacak denilmesine rağmen kurulan birimler devam etmekte. Ayrıca birim sorumlusu sadece uzman veya şube müdürü olacak denmesine rağmen aynen devam edilmektedir.

Yasa ve yönetmeliklere uyumun sağlanmasından görevli ilin en tepe yönetim birimi yasa ve yönetmeliklere uymaz ise çalışandan ne beklenebilir. Çalışan ne kadar güvenebilir.Ne diyelim bakanlık sağlık müdürlüklerindeki geçici görevlendirme, alan dışı çalışma, yönergeye aykırı oluşturulan birim, birim sorumlulukları ile ilgili gerekli düzenlemeyi bir an önce yapar. Sahi neden, il sağlık müdürlüklerindeki geçici görevlendirme, alan dışı çalışma, yönerge harici oluşturulan birim ve birim sorumluları için sendikalar sahada çalışanların sesi olmaz.