Personel Dağılım Cetveli Nedir?

3
70

Sağlık personelini ilgilendiren bir konu olan personel dağılım cetveli nedir onu anlatacağız.

Personel Dağılım Cetveli Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin tanımlar bölümü 4.maddesinin k bendinde “Personel Dağılım Cetveli (PDC): Ek-2’de belirlenen ilkeler doğrultusunda il ve birim bazında, yılda en az bir defa yenilenen, unvan ve branşlar itibariyle bulunması gereken personel sayısını gösteren cetveli,” olarak ifade edilmiştir.

Yani bir hastanede herhangi bir branştan ne kadar personel olması gerektiğini anlatan tablodur. 

Personel Dağılım Cetveli Ne İşe Yarar?

Tayin olacak yada yeni atanacak personelin gideceği hastanede eğer o branştan olması gerekenden fazla eleman varsa yada personel dağılım cetveli üst sınırdaysa o  il deki başka hastaneye personel gönderilir.

Bu cetvel sayesinde herhangi bir branştan hastanelerde yığılma olmaz ve ihtiyacı olan hastanelere personel gönderilmesinin yolu açılır. Atama yada tayin döneminde sağlık bakanlığı personel dağılım cetveline bakarak alınacak personeli ona göre belirler.

PDC yılda bir kaç kez güncellenerek sayılara yenilenir.

3 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here