Radyasyona Maruz Kalanlara Yıpranma Payımı Geliyor

0
47

Radyasyona Maruz Kalanlara Yıpranma Payımı Geliyor

Karadeniz teknik Üniversitesi Hastanesinde görev yapan Türk Sağlık-sen üyesi bir hizmetlinin ameliyathanede üroloji bölümünde kullanmakta olduğu skopi cihazı nedeniyle radyasyona maruz kalmasında dolayı görev yaptığı 2005 yılından itibaren fiili hizmet süresinden (yıpranma payı) yararlandırılması için hastane yönetimine başvurdu.
İdarenin red cevabının ardından Türk Sağlık-Sen tarafından açılan davanın Trabzon idare mahkemesince reddedilmesi üzerine Danıştay’a itiraz edildi.
İtirazı görüşen Danıştay 11. Daire verdiği kararda  çalışanların fiilen yürütmekle görevlendirildikleri işler nedeniyle sağlıklarının riske maruz kalması durumunda yıpranma payından yararlandırılmalarının yasal düzenlemenin amacının uygun olduğuna dikkat çekti.
Kararda Hastane idaresinin hizmetlinin diğer personelle birlikte gün içinde aralıklarla yarım saat radyasyon alanında görev yaptığını kabul ettiği belirtildi.
İdarenin radyasyon görevlisi sayılmadığından dolayı fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmasına imkan bulunmadığı ileri sürülmekte ise de yıpranma payından yararlanmak için radyasyon görevlisi olmak gibi bir şartın olmadığı, hizmetlinin de radyasyonlu alanda filen çalışmasının yeterli olduğuna dikkat çekilen kararda “hizmetlinin radyasyona maruz kaldığı söz konusu hizmetlerinin puantaj yapılmak suretiyle bulunacak sürenin fiili hizmetine eklenmesi gerekirken, aksi yönde tesis edilen işlemde ve idare mahkemesince verilen kararda hukuki isabet görülmemiştir” denildi.
Danıştay 11. Daire temyiz isteminin kabulüne ve mahkeme kararını bozulmasına  hükmetti.
Kararla ilgili bir değerlendirme yapan Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci “ Danıştay’ın ameliyathanede radyasyonlu bir alanda görev yapan bir hizmetli arkadaşımızın yıpranma payı alması gerektiğine karar vermesi 500 bin sağlık çalışanının yıpranma payının hak ettiğinin hukuki bir ispatıdır. 2014 yılında beri beklenen ama bir türlü hayata geçmeyen yıpranma payının anamızın ak sütü gibi  hakkımız olduğununda bir göstergesidir. Sağlık çalışanları radyasyon, mobbing, şiddet, aşırı iş yükü ve diğer nedenlerle yıpranıyor. Bir an önce bu hak tüm çalışanlara adil bir şekilde verilmelidir. Cumhurbaşkanımız 16 nisandan sonra verileceğini söyledi. Umarız bir an önce hayata geçer çünkü yıpranma payı sağlık çalışanlarının hakkıdır” dedi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here