Röntgen ve Laboratuvar Çalışanları %50 Artırımlı Nöbet Ücreti Mahkeme Kararı

Röntgen ve Laboratuvar Çalışanları %50 Artırımlı Nöbet Ücreti Mahkeme Kararı! Hastanelerde Acil Servise hizmet veren röntgen ve laboratuvar birimlerinde çalışanlarına 2014 tarihli Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun 869 sayılı yazısına istinaden ödenmeyen yüzde 50 artırımlı nöbet ücret ödemeleri Danıştay 12. Dairesinin verdiği kararla iptal edildi. Mahkeme kararıyla haksızlığa zemin teşkil eden Sağlık Bakanlığı yazısı iptal edildi.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun 23.6.2014 tarih ve 869 sayılı “Nöbet Ücretleri” konulu genel yazısının “artırımlı nöbet ücreti ödenecek birimlere kısmi süre ile hizmet verenlerin nöbet ücreti” maddesine istinaden, acile hizmet veren röntgen ve laboratuvar ünitelerinde çalışanlara yüzde 50 artırımlı nöbet ücreti ödenmemeye başlamıştı.

Röntgen ve laboratuvar birimlerinde çalışan ve nöbet tutmak sureti ile acile hizmet veren teknisyenlere nöbet ücretlerinin yüzde 50 artırımlı ödenmemesini haksız bir uygulama olarak değerlendirerek Danıştay 12. Dairesi haksızlığa zemin teşkil eden Kurum kararını iptal etti.