Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklikler Yapıldı 

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklikler Yapıldı

1)    Eşi 663 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli yönetici olan çalışanların, talepleri hâlinde sözleşme süresi ile sınırlı olmak kaydıyla eşlerinin bulunduğu yere geçici olarak görevlendirilebilecek. Ancak stratejik personellerin bu maddeden yararlanabilmesi için eşlerinin il ve ilçe sağlık müdürü, başkan, başkan yardımcısı veya başhekim olarak sözleşme imzalamış olması gerekmektedir.

2)    Yönetmelikteki “ve bağlı kuruluşları” ibareleri kaldırıldı

3)    İsteğe bağlı yer değiştirme başlıklı 16. Maddenin 2. Fıkrasının “d” bendinde “er ve erbaş iken” ibaresi kaldırıldı. Böylelikle sivil şehit ve gazi yakınları bulunan memurlara tayin hakkı verildi.

4)    Mazeret durumuna bağlı tayin talepleri gerekli belgelerle personelin kadrosunun bulunduğu il müdürlüklerine yapılacak

5)    Aile birliği mazeret tayinlerinde düzenleyen 20. Maddede yapılan değişikliklerde astlık üstlük sıralama grupları yeni teşkilat yasasına göre düzenlendi.  Eski yönetmelikte yer alan kurum yöneticilerin unvanları kaldırıldı.

6)    Sağlık bakanlığında çalışan astlık ve üstlük sıralamasında aynı grup içerisinde yer alan çalışanların, eş durumu tayinlerinde eşlenin aynı unvanlarda yer alması durumunda ve tercih edeceği ilin kendisine göre alt bölge illerden biri olması halinde hizmet grubu şartı aranmayacaktır. Gitmek istenilen il doğrudan 6. Hizmet bölgesinde olması halinde astlık ve üstlük hizmet grubu şartı aranmayacaktır.

7)    20. Maddenin 6. Fıkrası yürürlükten kaldırıldı, eşi farklı bakanlıklarda çalışan stratejik personeller eş durumu tayini isteyebilecek. 6. Fıkra stratejik personellerin farklı bakanlıklarda çalışan eşlerinin yanına eş durumu tayinini yasaklıyordu.

8)    Eşi özel sektörde çalışan Stratejik personellerin aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliğinde düzenleme yapıldı, buna göre;
Stratejik personeller için sosyal güvenlik prim ödeme gün sayısı yine 1440 gün olarak uygulanacak ancak devlet hizmet yükümlülüğü devam ettiği sürece eş durumu talebinde bulunamayacak. Eş durumu ataması uygun görülen personelin ayrılış işlemleri, üç ayı geçmemek üzere yerine atanan personelin görevine başlamasına müteakip yapılacak. Eski yönetmelikte aranan 5. ve 6. hizmet bölgesi veya C ve D hizmet grubu şartları kaldırıldı.

9)    Yönetici atamalarını düzenleyen 25. Madde kaldırıldı

10)    Tıpta ve Diş Hekimliğinde uzmanlık eğitimi yapan personele mazeret tayin hakkı verildi.

11)    Eski yönetmelikte alt bölge tayinleri için 2 yıl çalışma şartı aranıyorken, yeni düzenleme ile alt bölge tayinlerinde 2 yıl çalışma şartı artık aranmayacak.

12)    Müracaat sınırlamaları başlıklı 30. Maddede aday memurların tayin durumlarını düzenleyen 5. Fıkra yürürlükten kaldırıldı. Böylece aday memurlar adaylıkları süresince tayin taleplerinde bulunabilecek.

13)    Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değişikliği Yönetmeliğinde yapılan son değişiklikle yeni bir tayin türü getirildi. Yeni eklenen 31/A maddesinde çalışanların 5. Ve 6. Hizmet bölgelerinde görev yaptıkları yıllar esas alınarak üst hizmet bölgelerine atanması sağlanacak.
Belirtilen sürelere ilaveten 1 yıl daha görev yapanlar A ve B hizmet grubu illere de atanabilecek.
Devlet hizmet yükümlüsü olarak 5 ve 6. Hizmet bölgelerinde görev yapanlar da devlet hizmet yükümlülüğünün tamamlanmış olması ve 2 yıl çalışmış olması halinde 4, 5 ve 6 ncı hizmet bölgesine atama talep edebilecek süre şartları aranmayacak.
Maddede belirtilen sürelerde; 6 ncı hizmet bölgesi ile 5 inci hizmet bölgesi dışında aile hekimliği ve sözleşmeli olarak geçirilen süreler ile aylıksız veya ücretsiz izinli olarak geçirilen süreler, çalışma süresinden sayılmayacağı düzenlenmiştir. İlgili madde:

“Çalışma süresine bağlı yer değişikliği

MADDE 31/A

(1) PDC’nin uygun olması halinde;

a) 6’ncı hizmet bölgesinde atandıkları tarihten itibaren;

1) 2 yıl görev yapanlar 5’inci hizmet bölgesinin,

2) 3 yıl görev yapanlar 4’üncü hizmet bölgesinin,

3) 4 yıl görev yapanlar 3’üncü hizmet bölgesinin,

4) 6 yıl görev yapanlar 2’nci hizmet bölgesinin,

5) 8 yıl görev yapanlar 1’inci hizmet bölgesinin,

b) 5’inci hizmet bölgesinde atandıkları tarihten itibaren;

1) 4 yıl görev yapanlar 4’üncü hizmet bölgesinin,

2) 5 yıl görev yapanlar 3’üncü hizmet bölgesinin,

3) 7 yıl görev yapanlar 2’nci hizmet bölgesinin,

4) 9 yıl görev yapanlar 1’inci hizmet bölgesinin,

C ve D hizmet grubu illerine hizmet puanı ve döneme bağlı kalmaksızın atanabilirler. Ancak yukarıdaki hizmet bölgelerinde belirlenen süreden bir yıl fazla süre ile görev yapanlar A ve B hizmet grubu illere de atanabilirler.

(2) 5 ve 6’ncı hizmet bölgesine Devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamında atanarak 5 ve 6’ncı hizmet bölgesinde Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış olmak ve en az iki yıl süre ile görev yapmış olmak şartıyla 4, 5 ve 6’ncı hizmet bölgesine atama taleplerinde yukarıda belirlenen süre şartları aranmaz.

(3) 6’ncı hizmet bölgesi ile 5 inci hizmet bölgesi dışında aile hekimliği ve sözleşmeli olarak geçirilen süreler ile aylıksız veya ücretsiz izinli olarak geçirilen süreler, çalışma süresinden sayılmaz. 6’ncı hizmet bölgesinde geçirilen süreler 5 inci hizmet bölgesi süresinden sayılır.”

14)    Zorunlu yer değiştirme tabi personel olup en az altı ay yurt dışında görevlendirilenlerin eşleri ise eşlerinin görevlendirme süresince talep ettikleri yerlere geçici olarak görevlendirilebilecek.

15)    Devlet hizmeti yükümlüsü iken eşi vefat eden, eşinden boşanan veya eşi emekliye ayrılanların, Devlet hizmeti yükümlülüğü süresinin bitimine müteakip en geç iki ay içerisinde talepte bulunması halinde bir yıllık süre şartı aranmayacak.