Sağlık Bakanlığı Bünyesinde Çalışmakta Olan

0
45

Sağlık personeli: Sağlık bakanlığı bünyesinde çalışmakta olan
– 4924 e bağlı 5258 sayılı kanuna isdinaden çalışan yaklaşık 6000 (ALTI BİN) Kamu Dışı Aile Sağlığı Çalışanı
– 657 sayılı kanunun 4B maddesine göre çalışan yaklaşık 12000 (ON İKİ BİN) hekim dışı sağlık personeli
– 657 Sayılı Kanunun 86. Maddesine göre çalışan yaklaşık 4000 (DÖRT BİN) vekil ebe hemşire 
Toplamda yaklaşık 22000 (YİRMİ İKİ BİN) sağlık çalışanı meslekTaşları ile aynı emeği sarf ederek aynı eğitimi almış, aynı mesleki yetki ve yetilere sahip,aynı iş ve işlemleri yapıyor, aynı hatta biraz daha fazla sorumluk ve yükümlülükle çalışıyor, aynı mesleki risklerde hatta sahanın personel temininde güçlük çekilen diye nitelendirilen en zor şartlarına sahip noktalarında çalışıyor, yaklaşık aynı maaşı alıyor.


GÖREVİ HİZMET SÜRESİ NET MAAŞI


657 DEVLET MEMURU HEMŞİRE 10 YIL 4.713.00 TL
KAMU DIŞI AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANI 10 YIL 4.450.00 TL

Bütün bu ayılardan sonra birde aradaki özlük hakları farlarına bakalım mı? 
– Meslektaşları asil sözleşmeli vekil veya kamu dışı kamu çalışanı. 
– Meslektaşlarının çeşitli yöntem ve şekilde tayin hakkı var sözleşmelinin yok.
– Meslektaşlarının aile bütünlüğünü sağlamak için tayin isteme hakkı var sözleşmelinin yok.
– Meslektaşlarının eğitim sağlık gibi mazeret tayin hakkı var sözleşmelinin aynı il içerisinde bile yer değiştirme ihtimali bile yok.
– Meslektaşlarının emekli olma ve emeklilik ikramiyesi hakkı var sözleşmelinin her ikisine de hakkı yok.
– Meslektaşları Allah kimseye vermesin ama hastalanıp yılda 6 aydan fazla tedavi olup işine geri dönme hakkı var ama sözleşmeli öyle bir tedavi sürecine muhtaç olursa iş hattı fes ediliyor işine geri bile dönemiyor.
– Biri 657 devlet memuru diğeri 657 ile yönetilen çalışan
Yukarıda saymış olduğumuz aynıları ve farkları kısaca değerlendirelim mi?
Bakınca adaletsizlik, anayasal eşitlik haklara aykırı pek bir şey yok. Aynı eğitimi alıp, aynı risk ve sorumluluğu alıp, aynı işi yapıp, aynı maaşı almak gayet doğal, normal ve olması gereken.
Peki ya farklar. Meslektaşları ile aynı eğitimi alıp, aynı risk ve sorumluluğu alıp aynı işi yapıyorsun ama hiçbir insani ve özlük hakkına sahip değiller ama 10 yıldır bu şartlarda çalışıyorlar. Bu durum tüm iş kanunlara aykırı olduğu gibi hiçbir vicdana da sığmayacak bir durum. Bizim sağlığımız için çalışan, çocuklarımızın aşılarını, sağlığını, gelişimini bizlerden bile daha çok takip edip çalışan çabalayan insanlara bu haksızlıklar asla vicdana sığmaz sığamaz.
Sağlık camiasını bu vefakar cefakar çalışanları ne istiyor peki;

DEVLETE HİÇ BİR MALİ YÜK GETİRMEYECEK OLAN, SONUNA KADAR HAKETTİKLERİ, İNSANİ ÖZLÜK HAKLARINI İSTİYOR, KADRO İSTİYOR.


KAMU DIŞI AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANLARI, VEKİL EBE HEMŞİRE VE 3+1 DIŞINDA KALAN 4B LİLER;SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇERİSİNDE HAK ADALET İÇİN, ÇALIŞANLAR ARASINDAKİ İŞ BARIŞI İÇİN, ANAYASAL VE İŞ KANUNU HAKLARI İÇİN, İNSANLARA VE BEBEKLERİMİZİN ÜZERİNDEKİ EMEKLERİ HAKLARI İÇİN EN AZINDAN 3+1 4B KADROYU İSTİYORLAR.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here