Sağlık Bakanlığı Din Görevlileriyle Hareket Edecek

0
51

Sağlık Bakanlığı’nca yayımlanan yönetmelik kapsamında, bağımlılıkla mücadelede yeni bir aşamaya geçilecek. Sağlık Bakanlığı’nın “Bağımlılık Danışma, Arındırma ve Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik” Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, üniversiteler, valilikler, kaymakamlıklar, ve bakanlıkça yetkilendirilmiş vakıflar tarafından danışma, arındırma ve rehabilitasyon merkezleri açılacak.

Bunun yanında Sağlık Bakanlığıtarafından bağımlılık alanında çalışmalar yapmak ve görüş vermek üzere Bağımlılık Bilim Komisyonu oluşturulacak. Komisyon, Halk Sağlığı Genel Müdürü veya görevlendireceği bir yardımcısının başkanlığında 11 üyeden oluşacak ve iki yıl süre için bakanlıkça görevlendirilecek. Komisyon, bağımlılıkla ilgili güncel gelişmeleri izleyerek ulusal stratejiler konusunda görüş bildirecek. Bağımlılık tedavi usulleri ile ilgili tanı ve tedavi protokollerinin oluşturulması, gerektiğinde güncellenmesi konusunda ve merkezlerde uygulanacak tedavi programlarının bilimsel gerçekliği ve kanıta dayalı olup olmadığı hakkında görüş verecek.

Danışma ve arındırma merkezleri, sağlık tesisi binası içerisinde veya müstakil olarak bu işe ayrılmış binalarda kurulacak. Merkez açmak isteyen kurum ve kuruluşlar bakanlıktan ön izin alacak. Ön izin verilenler, istenilen belgeler ve beyan formu ile birlikte ruhsat ya da faaliyet izin belgesi almak için altı ay içerisinde il sağlık müdürlüğüne başvuracak. Rehabilitasyon merkezlerinde görev yapacak ilgili uzman tabip, en fazla dört ayrı ayakta ve yataklı rehabilitasyon merkezinde görev yapabilecek.

Din görevlisi de çalışacak

Merkezlerde tabip, hemşire, çocuk gelişimci, psikolojik danışman ve rehberlik uzmanı, din görevlisi ve sosyolog çalışabilecek. Arındırma merkezlerinde el sanatları öğretmeni, ergoterapist, ergoterapi teknikeri, spor eğitmeni, ve din görevlisi görev yapabilecek. Merkezlerde; çocuk-ergen servisi yetişkin servisinden farklı katta, mümkünse farklı bir binada bulunacak. Danışma ve ayakta arındırma merkezlerinde internet, teknoloji ve kumar bağımlılığı gibi davranışsal bağımlılıklara yönelik de hizmet verilecek. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce madde bağımlılığı tedavisi yapmakta olan merkezler, arındırma merkezi olarak görevlerine devam edecek. Ancak en geç 5 yıl içinde bu yönetmeliğe uyum sağlayacak. 29 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği” de yürürlükten kaldırıldı.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here