Sağlık Bakanlığı Kış Uykusunda

Sağlık Bakanlığı Kış Uykusunda

Hatay Saglık sen Şube Başkanı Fatih Feleytun GÖNÇ   Döner Sermaye Dagıtımındaki Adaletsizlik konusunda açıklama yaptı.

*Döner sermaye yönetmeliği ADALETİ sağlamamaktadır.

*Bu sistemde çok çalışana az ÜCRET, az çalışana çok ÜCRET ödenmektedir.

*Eş değer olan iki hastaneden birinde az diğerin de çok ÜCRET ödenmektedir.

*ÖZELLİKLİ BİRİM diye icat edilen kavramın, nedenleri ilan edilmemiştir.

*Memur ile Tıbbi Sekreter aynı görevi yapmakta ancak FARKLI ücret ödenmektedir.

*Yardımcı Hizmetler Sınıfı, Genel İdari Hizmetler Sınıfı, Sağlık Hizmetleri Sınıfı ve Doktorların DÖNER SERMAYE ÜCRETLERİ arasındaki fark makul değildir! *Tüm bu ücret adaletsizliğine HAYIR DİYOR ve ADALETLİ bir döner sermaye dağılımı istiyoruz.

*MESLEKİ MEMNUNİYETİN yüksek olması isteniyorsa işe ilk olarak ücret adaletsizliğini ortadan kaldırmakla veya en azından eşitler arasında adaleti sağlamakla başlanmalıdır.

*Çalışanların %80’i döner sermaye olarak alması gereken ücretin ancak yarısını ek ödeme olarak alabilmektedir. Diğer yarısını ise alamamaktadır.

*Hastaneleri AYRI Birimleri AYNI olan, hizmet sınıfı, kadrosu, ünvanı, kıdemi-derecesi, eğitimi, aile ve çocuk yardımı aynı olan çalışanlara neden farklı ücret ödenmektedir?

*Aynı İlde görev yapan bir Öğretmenin Okuldan Okula, bir Polisin ise Karakoldan karakola maaşları eşitken Sağlık Çalışanlarına yapılan bu ZULÜM revamıdır.

*2006 yılından bu yana SUT fiyatları artmadığı için Hastanelerin geliri artmamaktadır.

*Hastanelerde göreve başlayan her Doktor sonrasında neden SADECE diğer Sağlık çalışanlarının döner sermayeleri düşüyor?

*Diğer sağlık çalışanları ile Doktorların DÖNER SERMAYE HAVUZLARININ ayrılması kaçınılmaz hal almıştır. Çünkü tek havuz olunca Doktor için akan MUSLUK sürekli açıkken, diğer Sağlık çalışanlarının musluğu maalesef DAMLAMIYOR bile!

*SONUÇ OLARAK;

Miadını dolduran Döner Sermaye yönetmeliği bir an önce değişmelidir. Gelişen ekonomisiyle Dünyanın gündemine oturan TÜRKİYE’MİZDE her ay maaşları değişen Sağlık Çalışanlarının gelecek kaygısı yaşamamaları en temel haklarıdır. Dolayısıyla Döner Sermaye tavan oranları maaşla birlikte verilmelidir.

Sağlık Bakanlığı’nı bu haksızlığa son vererek DOKTOR BAKANLIĞI olmadığını göstermeye davet ediyorum.

Feleytun Fatih GÖNÇ Şube Başkanı