Sağlık Bakanlığı Personelinin Eğitim ve Yaş Durumu

Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı ile taşra teşkilatındaki toplam personel sayısı 628052 sayısına ulaşırken

Bu personellerin yüzde 17’si (106.773)

Yüksek Lisans mezunu, %33’ü lisans (210164),

yüzde 14’ü önlisans (89.249),

yüzde 17’si lise (107.349), ve %’de 18 ise ilköğretim mezunu (11.517) olarak açıklandı 

YAŞ DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI:

Bakanlık personelinin yaş durumuna göre dağılımı ise;

21-25 yaş aralığında çalışan personel sayısı: 73.458,

26-30 yaş aralığı çalışan sayısı: 103.189,

31-35 yaş aralığında: 103.179,

36-40 yaş aralığı sayısı: 117.620,

41-45 yaş aralığında bulunan personel sayısı: 169.908 olurken,

51 yaş ve daha yukarı yaşta olan bakanlık personel sayısı ise: 60.698 olarak belirlendi.