Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Sağlık Personel Alımı 2018 Branş Dağılımı

Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Sağlık Personel Alımı 2018 Branş Dağılımı

Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında, 2018 yılında istihdam edilebilecek sözleşmeli sağlık personelinin sayıları belirlendi. Bugün (20/1/2018) yayımlanan 2017/11115 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, 2018 yılında sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri ve personel sayıları tespit edildi.

Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında, 2018 yılında toplam “16.000” sözleşmeli sağlık personeli çalıştırılabilecek. Bu sayı 2017 yılı için de 16.000 olarak belirlenmişti. Açıklanan bu rakam, 2018 yılında ilk defa 16.000 sağlık personeli işe alınacağı anlamına gelmiyor. 2017 yılında bu kapsamda 16.000 personel çalışıyor olması halinde ve bunların 2018 yılına da görevlerine devam ediyor olması halinde, bu yıl sadece 8 Uzman Tabip yerine Tabip istihdamına gidilebilecek.

Bakanlar Kurulu Kararına göre;

-Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde, 2018 yılında 16.000 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilebilecek.

-Ebe, Hemşire, Psikolog, Sağlık Memuru, Sağlık Teknikeri, Tabip, Uzman Tabip, Diş Tabibi ve Diyetisyen unvanlarında personel istihdam edilebilecek.

-Sağlık Bakanlığında istihdam edilecek olan 16.000 personelin; 220’si Acil Sağlık Hizmetlerinde, 2122’si Eğitim Hastanelerinde, 1385’i Entegre İlçe Hastanelerinde, 34’ü Halk Sağlığı Laboratuvarlarında, 489’u İlçe Sağlık Müdürlüklerinde, 1000’i Sağlık Evlerinde, 493’ü Toplum Sağlığı Merkezlerinde ve 10257’si de Yataklı Tedavi Kurumlarında çalışabilecek.

Sözleşmeli Sağlık Personel alımı 2018 Branş dağılımı

Unvan Personel Sayısı
2017 2018
Uzman Tabip 8.274 8266
Tabip 6.669 6677
Diş Tabibi 1 1
Diyetisyen 1 1
Ebe 1.003 1003
Hemşire 5 5
Psikolog 1 1
Sağlık Memuru 45 45
Sağlık Teknikeri 1 1
             Toplam 16.000 16.000