Sağlık Bakanlığı Yönetici Atamaları Kurumları Yıprattı

Sağlık Bakanlığı Yönetici Atamaları Kurumları Yıprattı

694 sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığının yapısı değiştirildi ve üçlü yapıya son verildi.

Bu düzenleme sırasında, Sağlık Bakanlığına tüm yöneticileri değiştirme yetkisi verildi. Ancak bu yetki çok hoyrat bir şekilde kullanılıyor.

Bakanlık merkez teşkilatının tüm üst yöneticileri görevden alınmasına rağmen yerlerine neden atama yapılamıyor. Aradan uzun zaman geçmesine rağmen bazı genel müdürlük makamları hala boş. Koskoca Halk Sağlığı Kurumu Genel Müdürü yok Genel Müdür yardımcıları da yok. Yine başka bir örnek verelim. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü hala genel müdür yardımcılıklarının çoğu boş. Dış İlişkiler Genel Müdürü yok. Sadece bir genel müdürlükte genel müdür de dahil olmak üzere dahil olmak üzere bütün genel müdür yardımcılığı kadroları boş, tümü görevden alındı yerine atama yapılamıyor. Madem yerine bakacak yönetici bulunamıyorsa mevcut yöneticiler neden ve hangi gerekçe ile alınıyor.

Örneğin Numune hastanesinde, hem başhekim, hem müdürler hem de tüm yardımcılar birlikte görevden alınıyor. Bu şekilde bir görevden alma işleminde, hastanenin tüm hafızası silinmektedir. Oysaki Numune dediğimiz hastane 1800’lü yıllarda kurulmuş, 5 binin üzerinde personeli olan 900 yataklı 7 bloktan oluşan ve 1 ay boyunca dahi dolaşılsa öğrenilemeyecek komplex bir hastane.. Böyle bir kurumda tüm hafızayı sıfırlamak ne kadar doğrudur?

75. yıl Ağız Diş Sağlığı… Eski yönetimden hiç kimse kalmamıştır. Başhekim, başkan, müdürler ve yardımcıları aynı anda…Hepsi birden görevden alınmıştır.

Diğer taraftan, Yenimahalle, Ankara Hastanesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Numune gibi bir çok yerde, yöneticiler görevden alınmasına rağmen yerlerine hala atamalar yapılamamış, kanuna göre 25 Ocak’ta tamamlanması gereken yerler hala belirsizliğini korumaktadır. Madem atama yapılamayacaktı, bu kadar kişi neden aynı görevden alındı? Bu problem tüm Türkiye’deki hastanelerde ve İl sağlık Müdürlüklerinde yaşanmaktadır.

Sağlık Bakanlığı, atama işlemlerinde kurumsal hafızayı korumalıdır. Liyakat ilkesini gözden çıkarmamalıdır.

Sadece bir ihale işleminde dahi, işlerden anlamayan birinin gelmesi veya yönetici değişiklikleri yüzünden planlama hataları sebebi ile açık ihale yerine doğrudan teminle veya pazarlık usulü ihale yapılması halinde, maliyet en az yüzde 30- 40 civarında artmakta olup, tüm Türkiye çapında yıllık 20 milyar dolarlık bir ihale yapılması halinde yüzde 40’lık artışın maliyeti halka yani bizlere yüklenecektir.