Sağlık Bakanlığı  Yurt Dışına Personel Gönderecek

Sağlık Bakanlığı  Yurt Dışına Personel Gönderecek

Bakanlığımız tarafından Bangladeş’de bulunan sahra hastanesi statüsündeki ve Sudan Cumhuriyeti ile
Somali Federal Cumhuriyetindeki sağlık tesislerinde geçici olarak görevlendirilmek üzere tüm unvan ve
branşlarda, aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre personel müracaatları 07.09.2018-.23.09.2018 saat
23:59’a kadar alınacaktır. Komisyon değerlendirme işlemlerine müteakip, Bangladeş hekim
görevlendirmeleri 2 aylık diğer personel görevlendirmeleri 3 aylık , Sudan ve Somali görevlendirmeleri 4
aylık süre ile yapılacaktır. Komisyon değerlendirmeleri 14.11.2017 tarih ve 97014916-319-2126 sayılı
Onayda belirtilen kriterler ve görevlendirilecek sağlık tesisinin ihtiyaçları doğrultusunda yapılacaktır.
Bakanlık Makamınca doğrudan takdir olunacak haller ve yapılacak görevlendirmeler hariç olmak üzere,
müracaatlar aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre alınacaktır.
Genel Esaslar:
1- Daha önce yurtdışı sağlık tesislerinde görevlendirilmemiş olanlar öncelikli olarak değerlendirilecektir.
2- Görevlendirme talebinde bulundukları branş veya birimlerde en az 2 (iki) yıldır fiilen görev yapıyor
olunması ve toplamda 5 (beş) yıllık sağlık meslek mensubiyetinin bulunması,
3- Yoğun Bakım ve diyaliz birimlerinde görev talep eden personel için gerekli sertifikaya haiz olunması,
4- Yoğun Bakım ünitesi, ameliyathane, acil servis, diyaliz ünitesi gibi özellikli birimlerde görevlendirme
talep edenler için görev alacakları yıl içerisinde 40 yaşını, diğer birimlerde görevlendirme talep edenler
için ise 45 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir.
Başvuru Esasları:
• Başvurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü web adresinde belirtilecek olan
https://spts.saglik.gov.tr internet adresi üzerinden sadece elektronik ortamda alınacak olup şahsen, email,
faks ya da posta yolu ile yapılan müracaatlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Ayrıca daha
önce e-mail, 05.01.2018-19.01.2018 tarihleri arasında alınmış olan SPTS başvuruları, e posta veya
dilekçe yoluyla yapılan başvurular da geçerliliğini yitirecektir.
 Başvurular belirtilen internet adresi aracılığıyla e-devlet üzerinden yapılacağından e-devlet
şifresinin alınmış olması gerekmektedir.
 Yayınlanan web adresinde “Kullanıcı Kılavuzu” bulunmakta olup müracaatta bulunacakların bu
kılavuzu inceledikten sonra başvuru yapmaları gerekmektedir.
 Söz konusu görevlendirmeler sağlık tesisinin özelliğine göre 2/3/4 er aylık dönemler halinde
yapılacak olup bu konudaki tüm duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü web sitesinden
yapılacaktır.
 Müracaat edenlerin gitmek istediği ülke tercihini belirtmesi zorunludur.
 Değerlendirmeler, Komisyon tarafından uygun görülen başvuru sahiplerinin hizmet puanı
üstünlüğü, PDC doluluk durumu, sertifikalar, eğitim durumu, hizmet tecrübesi ve gerekli
görüldüğünde mülakat sonucuna göre neticelendirilecektir.
 Gerekli durumlarda geçici görevli olan personelin görev sürelerini uzatma talepleri komisyon
tarafından değerlendirilecektir
 Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat edenlerin veya müracaatı sehven kabul edilenlerin
başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 Yapılan başvurular yeni müracaat açılıncaya kadar geçerlidir.
 Konu ile ilgili (Sistemsel olmayan) İletişim numarası ; 0312 585 17 40