Sağlık Bakanlığının 2. 100 Günlük Planı

Sağlık Bakanlığının 2. 100 Günlük Planı


SB-01 Bağımlılık ile etkin mücadele amacıyla sigara bırakma polikliniği sayısının 473’ten 485’e çıkarılması ve davranışsal bağımlılıklara yönelik farkındalık faaliyetleri kapsamında 500 bin öğrenci ve 100.000 aileye ulaşılması.
SB-02 “İZCİ” Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Erken Uyarı Sistemi’nin uygulamaya konulması ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele konusunda toplumsal farkındalığın artırılması.
SB-03 Koruyucu ağız-diş sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesi kapsamında 1 milyon öğrenciye diş macunu-fırçası seti dağıtılması ve flor vernik uygulanması. 
SB-04 Sağlıklı beslenme kültürünün yaygınlaştırılması için okullarda kantin logosu uygulamasının başlatılması ve bu kapsamda ilgili paydaşlarla işbirliğine gidilmesi. SB-05 Antibiyotiğin gereksiz kullanımına yönelik farkındalığın artırılması ve eşdeğer ilaç ve milli tıbbi cihaz kullanımının teşviki amacıyla kamuoyunun bilinçlendirilmesi.
SB-06 Dijital Oyun Bağımlılığı Çalıştayı’nın düzenlenmesi.
SB-07 Bağımlılık tedavisi sunan 2 adet ayakta tedavi merkezi, 1 adet rehabilitasyon merkezi (BAHAR Kliniği) ve 1 adet anne-bebek ünitesi açılması.
SB-08 Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları alanında klinik araştırma sayısının arttırılması amacıyla 10 adet yeni klinik çalışma başlatılması ve kamu sağlık tesisleri bünyesinde yeni 10 ünite yetkilendirilmesinin yapılması.
SB-09 Uluslararası hastalara sağlık hizmeti veren çağrı merkezinin mevcut kapasitesinin %100 artırılarak 20.000 çağrıya yükseltilmesi.
SB-10 Hastaya en yakın tetkik yerinin tespiti için, ruhsatlandırılan 1058 adet tıbbi laboratuvarda yapılan testlerin “Bu test nerede yapılıyor?” sistemiyle kayıt altına alınması.
SB-11 Obezite ile mücadele için 30 adet Obezite Merkezinin açılması.
SB-12 10 ilde sağlık yöneticilerine yönelik kurumsal davranış ve sağlık iletişimi eğitimi verilmesi.
SB-13 Bilkent Şehir Hastanesi bünyesinde ileri rehabilitasyon hizmeti sunan  300 yataklı FTR hastanesinin açılması.
SB-14 Ankara ve İstanbul’da 2 adet multidisipliner tedavi ve referans merkezinin kurulması. 
SB-15 Evde Sağlık Hizmetlerinde ulaşılan hasta sayısının 100.000 artırılarak 1.300.000’e çıkartılması.
SB-16 Palyatif Bakım Hizmetleri kapsamındaki yatak sayısının 4500’den 4600’e çıkartılması. SB-17 Anne Dostu Hastane sayısının 43’ten 50’ye çıkartılması SB-18 1 adet kalp merkezi açılması
SB-19 Erişkin yoğun bakım yatak sayısının 200 artırılarak 11.145 yatağa çıkarılması. 
SB-20 Yapımı devam eden 9 adet hastane, 1 adet ağız ve diş sağlığı merkezinin hizmete açılması. 
SB-21 Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden alınan randevularda halihazırda %25 olan devamsızlığın en az %5 oranında azaltılması.
SB-22 Engelli vatandaşlarımızın, engelli raporu vermeye yetkili hastanelerden alacakları engellilik durumunu gösterir raporlarının elektronik ortama taşınması (e-Engelli Raporu) 
SB-23 Hekimlerin kendi aralarında vaka paylaşımı yapabilmesini sağlayacak EKİM (Entegre Kurumsal İşlem Merkezi) Portal Bileşeni oluşturulması.
SB-24 Bakanlığımızın sağlık tesislerinde üretilen görüntü ve raporların elektronik ortamda kontrol edilmesinin sağlanması (Teletıp Projesi Görüntü ve Rapor Kalite Kontrolü)
SB-25 Teletıp Projesine gelen verilerde kayıt ve eşleşme kontrolü yapılarak, eşleşmeyen veya kaydı olmayan cihazlardan çekilen görüntülerin bedellerinin MEDULA Sisteminde faturalanmasının engellenmesi.
SB-26 e-Triaj Projesinin planlama çalışmalarının ve satınalma sürecinin tamamlanması
SB-27 Seviye 6 dijital hastane sayısının 10 adet artırılması.
SB-28 Kanser Kayıtçılığının elektronik ortama taşınması ve bu alanda  ICD-O standardının kullanılması.
SB-29 Afet ve acil durumlarda sunulacak sağlık hizmetinde görev alan 9443 UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) personelinin ve ekipmanlarının uluslararası akreditasyonunun sağlanması, hizmetin sunumunda kullanılacak donanımların nitelik ve niceliğinin artırılması.
SB-30 800 adet kara ambulans alımının ve dağıtımının tamamlanması 
SB-31 Acil sağlık hizmetlerinin sunumunda personelsağlık ve ekipman güvenliğinin sağlanması ve verimliliğin artırılması amacıyla araç ön kabin kamera sistemi, hasta bilekliği ve tablet kullanımının hayata geçirilmesi.
SB-32 İlkyardımcı sayısının 40 bin, OED (otomatik eksternal defibrilator) kullanım yetki belgesi sahibi kişi sayısının 180 kişi artırılması.
SB-33 Sağlık hizmetlerinde Mükemmeliyet Merkezlerine yönelik mevzuat ve alt yapı çalışmalarının tamamlanması 
SB-34 İlaç, aşı ve tıbbi cihazlarda yerelleşme/ yerlileşme/millileşme çalışmalarına devam edilmesi ve 50 ilacın daha yerelleşme kapsamına alınması.
SB-35 Türkiye – Sudan Ortak Hastane İşletim Sürecinin Yenilenmesi
SB-36 Ürün Takip Sistemi’nde kayıtlı tıbbi cihazların %30’unun tekil takibinin sağlanması.  
SB-37 e-Devlette Kamudan Vatandaşa, Özel Sektöre, Kamuya(G2C,G2B,G2G) sunulacak hizmetlerin gerçekleşme oranı ortalamasının %98’e yükseltilmesi.
SB-38 65 ilde 321 sağlık tesisinin açılışının yapılması, 35 ilde 91 tesisin temelinin atılması