Sağlık Bakanlığı’nın Ebe ve Hemşire Yardımcısı Politikası

Sağlık Bakanlığı’nın ebe ve hemşire yardımcısı unvanlarıyla ilgili bir politikası var mı?

2014 yılına kadar, Sağlık Meslek Lisesinden mezun olan öğrenciler ebe ve hemşire unvanıyla KPSS’de yeterli puan alarak ebe veya hemşire olabilmekteydi ve ön lisans veya lisans düzeyinde ebelik veya hemşirelik bölümü okuma zorunluluğu yoktu. Ancak 18 Ocak 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren düzenleme ile sağlık melek lisesi öğrencilerinin ebe veya hemşire kadrosuna atanma durumları ortadan kaldırıldı.

2018 yılında ilk mezunlarını veren Sağlık Meslek Lisesi Ebe-Hemşire Yardımcıları, KPSS sınavına girerek Sağlık Bakanlığı’nın Kadrolu(4A) ve Sözleşmeli(4B) alımlarını beklerken, Sağlık Bakanlığı KPSS 2018/5 ve KPSS 2019/4 Sözleşmeli Personel alımlarında Ebe ve Hemşire Yardımcısı Unvanlarının yer almaması dikkat çekti. Daha sonra Bakanlığın 14 Ocak 2019 tarihinde Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere Sürekli İşçi Alımı İlanında, Ebe-Hemşire yardımcılarının İŞÇİ STATÜSÜNDE Klinik Destek Elamanı meslek adıyla yer almaları tepkilere neden oldu.

2017 yılından itibaren ön lisans programlarına sınavsız geçiş uygulamasının kaldırılmasıyla beraber meslek lisesi öğrencileri, 4 yıllık lise eğitimleri boyunca alanları ile programlarda pek çok ders gördüklerini, buna nazaran kültür dersleri olan sayısal ya da sözel dersleri yeterince göremedikleri için Düz lise ya da Anadolu lisesi öğrencileri ile aynı sınava girmeleri, aynı konulardan sorumlu tutulmaları sonucu Üniversite Sınavında istenilen başarıyı sağlayamamakta ve buna bağlı olarak Ebe ve Hemşirelik programlarına yerleşememektedir.

Bu durumda; halen öğrenim gören veya mezun olan sağlık meslek lisesi öğrencilerinin mağdur olmaması için;

Ya Sağlık Meslek Lisesi Mezunlarına tekrardan alanında sınavsız geçiş hakkı verilmeli, ya da Kadrolu(4A) veya Sözleşmeli(4B) Personel alımlarında ebe ve Hemşire Yardımcısı Unvanıyla alım yapılması gerektiği düşünülmektedir.