Sağlık Çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramından Beklentileri

Sağlık Çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramından Beklentileri

Aslında sağlık çalışanı Çalışan Memnuniyeti Anketine verdiği cevaplarla bir şekilde sesini duyurmaya çalışıyor.  14 Mart Tıp Bayramı yaklaşırken tüm sağlıkçıların sesi olmak adına sağlık çalışanlarının beklentilerini kısaca dile getirelim istedik.14 Mart Tıp bayramında mesajlardan, basındaki kutlamalardan çok özlük haklarımızda iyileştirme istiyoruz.
Yıpranma payı: 2014 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın Vermiş olduğu 5 yıla 1 yıl yıpranma payı sözünün geçmişe yönelik olarak ve tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde yasalaşması en büyük temennimiz.
Ek ödeme, Maaş: Her yıl başında sağlıkçıların maaşları dolanır basında. Ve sanılır ki tüm sağlık çalışanları bu kadar maaş alıyor. Ama aslında asla o kadar maaş almaz çoğu sağlık çalışanı.Verilen rakamlar çoğunlukla, 1/4’ü  memur olan, riskli birimde çalışan ve sabit üstü döner sermaye alma şansına sahip hastanede çalışan personel verileridir. Birçok hastanede çalışan personel sabit üstü döner sermaye alamamaktadır.
Emekli Maaşı: Evet Sağlık çalışanın gecesi gündüzü yoktur,hafta sonu, bayram tatili yoktur ama emekli olduğunda aldığı maaşı en az olan guruplardan biridir. Emekliliği hak etmiş bir çok sağlık personeli bağlanacak olan emekli maaşı nedeni ile sağlık koşulları el vermese de, emekli olmak iste de emekli olamamaktadır.
Senelik İzin Hakkı: Sabit üstü döner sermaye alan hastanelerin personeli  senelik izne ayrımlamaktadır. Çünkü ayda 5 günden senede 12 günden fazla senelik izne ayrılır ise alacağı sabit üstü hak edişi kesilmektedir.
Liyakat: Evet sağlık sektöründe hep konuşulan ama asla çözüme kavuşturulmayan meseledir liyakat. Hiç bir kamu kurumu yoktur ki devlet memur bile olmayan personel okurumda başkan, başkan yardımcısı uzman, müdür, müdür yardımcısı olabilsin. Ama sağlık sektöründe sözleşmeli yönetici atamaları ile bu mümkündür. Bir bakarsınız sağlık sektörü ile hiç alakası olmayan biri, başınızda amir oluverir. Yine hiç bir kurumda   başka bir kurumda çalışan kişi okurumda başkan, başkan yardımcısı uzman, müdür, müdür yardımcısı olabilsin ama sağlık Bakanlığında bu mümkündür.Bunun içinde bir sınav girmesi yeterliliğini ispat etmesine de gerek yoktur. Doğru yerde doğru kişilerle iletişim halinde olması yeterlidir.Bizde her kuumda olduğu gibi sağlık bakanlığı çalışanlarının aasında yapılacak olan görevde yükselme sınavı ile bu ünvanların verilmesini istiyoruz.
Geçici Görevlendirme: Sağlık sektöründe il sağlık müdürlüklerinde kadrosu orada olmadığı halde tekniker, teknisyen, tıbbi sekreter, hemşire ebe, sağlık memuru v.b çalıştırılmaktadır. Herşeyden önce devlet burda çalışacak personel sayını belirlemiştir. Geçici görev  yolu kapatılmalı yada eleman yetersiz ise kadro açılarak talep edilenler arasından hizmet puanı yolu ile seçilmelidir. Sabit üstü döner sermayesini çalıştıgı kurumdan alıyor,kurumun kadrosunu dolduruyor ama kurum bu personelin iş gücünden yararlanamıyor.
Nöbetsiz Yerlerde Çalışma: Elbetteki her hastanenin sadece nöbet tutan personele ihtiyacı yok. Elbette hastanelerin kalite birimlerinde, eğitim-arge birimlerinde, süpervizörlük birimlerinde, servis ssorumlu hemşire birimlerinde,Tig v.b birimlerinde hemşire,ebe, sağlık memuru, tıbbı sekreter çalışmalıdır ancak bununkriteri net belirlenmeli ve buralarda sağlık peoblemi dışında tercih edilecek personel 25 ve üzeri olanlardan seçilmelidir. 25 yıl ve üzeri olan personel sahada nöbet tutarken daha  yeni mezun personel nöbetsiz birmlerde çalışmamalıdır.
Sağlık Personelleri ünvanları doğrultusunda birimlerde çalıştırılmalı, ameliyathane teknikeri ameliyathane yada sterilizasyonda çalıştırılmalı, onun çalıştırılmadığı alan ebe, hemşire, sağlık memuru yada diğer meslek erbabları ile tamamlanmamalıdır.
14 Mart Tıp Bayramında bu güzel müjdelerin sağlıkçılar ile buluşması temennisi ile
Aleyna KARAN

Sizde beklentilerinizi yorum olarak ekleyebilirsiniz.