Sağlık Çalışanlarının Döner Sermayesinin Emekliliğe Yansıtılması Gündemde

3
43

Sağlık Çalışanlarının Döner Sermayesinin Emekliliğe Yansıtılması Gündemde

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında Bakanlık’ta gerçekleştirildi.
2017’nin son Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve diğer konfederasyon temsilcilerinin katılımıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Toplu Sözleşme metninde çalışma konuları başlığı altında toplanan hükümlerle ilgili olarak başlatılmış çalışmaların 31 Aralık 2017 tarihine kadar sonuçlandırılarak 31 Ocak 2018 tarihinden itibaren kamu görevlilerinin lehine hayata geçirilmesi zorunluluğunu son kez yineliyoruz. Bununla birlikte gerek KPDK gündemine getirilerek üzerinde değerlendirmeler yapılan konular, ülkemizde ve dünyada yeni gelişmelerin olması, ekonomik parametrelerdeki değişiklikler, döviz kurlarındaki hareketlilik, enflasyonun ürettiği baskı, sorunlar ve çelişkiler üzerinden toplu sözleşmelerde yer almamakla birlikte Bakanlığınız dahil ilgili kurumlara yazılı ya da sözlü olarak iletilen tekliflerimizin de 2018 yılı Mart ayındaki gerçekleştirilecek Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısına kadar birlikte oluşturacağımız ortak çözüm noktalarında sonuçlandırılması teklifimizi ifade ediyoruz” dedi.
Yalçın, konuşmasında Memur-Sen’in tekliflerini şu şekilde sıraladı:
“1. Geçici Personel ve Bazı İşçiler Kadrolu Statüye Geçirilmeli
Toplamda 19 bin 4/C’li personeli ve sayısı 5 bini bulmayan memur işi yapan işçileri kadroya geçirme konusunda net bir yaklaşım ortaya konmalıdır. Bu kapsamda vekil ebe/hemşire, vekil imam, fahri kuran kursu öğreticileriyle ve ders ücreti karşılığı görev yapanlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında ek ders ücretiyle görev yapan meslek elemanları, kamu dışı aile sağlığı çalışanları, farklı bakanlıklarda görev yapan usta öğreticiler ve benzeri durumda olanların da kadroya alınmasını da kapsayacak düzenlemenin yapılması elzemdir.
2. Ek Ödeme Kaynaklı Sorunlar Giderilmeli
1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren Toplu Sözleşme hükmüne göre 4/C’li personelin almış olduğu ek ödemeden diğer ek ödemelerden farklı olarak Gelir Vergisi kesilmemesi gerekirken tam tersi bir durum söz konusudur. Diğer taraftan Mahkeme kararıyla hak edilen ek ödemelerin ödenmesi hukuk devleti ilkesinin gereğidir. Bu itibarla Mahkeme kararlarının uygulanarak bugüne kadar oluşan mağduriyetlerin derhal giderilmelidir
3. İşçilikte Geçen Süreler Memuriyette Değerlendirilmeli
İşçilikte geçen sürelerin memuriyette değerlendirilmesi konusundaki çalışmalar 2017 yılı sona ermeden sonuçlandırılmalıdır.
4. Kamu Görevlilerinin Kadro ve Derecelerindeki Sınır Kaldırılmalı
Kamu görevlilerinin ulaşabilecekleri en üst kadro ve derecelere ulaşabilmelerinin sağlanması noktasında bugüne kadar Devlet Personel Başkanlığı nezdinde yapılan toplantıların gereği kamu görevlilerinin yükselebilecekleri derece itibariyle sınırlama öngören hüküm, uygulama ve yönetsel iş ve işlemler yürürlükten kaldırılmalıdır.
5. Refakat İzni
Refakat izninin kullanılmasına yönelik oluşmuş sıkıntıları giderilmesi amacıyla Devlet Personel Başkanlığında yapılan toplantılar ışığında ilgili Bakanlıklarca ivedi olarak düzenlemeler hayata geçirilmeli, kanun değişikliğinin gerekliliği halinde tasarı veya taslaklara ilişkin çalışmalar sonuçlandırılmalıdır. Bu kapsamda yapılacak yasal düzenlemede, istihdam türü yönüyle ayırım yapılmaksızın (4-A, 4-B ve 4-C kapsamındaki) bütün kamu görevlilerinin yararlanmasına imkan verecek içerik oluşturulması.
6. Döner Sermayeye İlişkin Sorunlar Giderilmeli
Sağlık çalışanlarının almış oldukları döner sermayelerin emekliliğe yansıtılması ve döner sermayeden Gelir Vergisi kesintisinin yapılmaması için gerekli düzenlemeler derhal sonuçlandırılmalıdır. Döner sermaye uygulaması yapan kurum ve kuruluşların da bu ödemelerden çalışan personeline pay vermesi konusu dahil diğer hususlarında değerlendirmeye alınacağı çalışmalar kazanıma dönüştürülmelidir.
7. Fiili Hizmet Zammı Kapsamı Genişletilmeli
Fiili hizmet zammı (yıpranma tazminatı) kapsamından yararlanacak kamu görevlilerinin belirlemesi ve bunlara ilişkin sürelerin tespiti amacıyla Toplu Sözleşmede hüküm altına alınan fiili hizmet zammına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bünyesinde oluşturulan komisyon çalışmalarının bir an önce sonuçlandırılarak sağlık çalışanları, belediyelerde görev yapan itfaiye personeli ile zabıta personeli vb. kadro ve unvanlar başta olmak üzere yürütülecek çalışmalar kapsamında kamu görevlilerinin fiili hizmet zammı konusundaki beklentilerini karşılayacak öneri ve tekliflerimiz doğrultusunda düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesinin bekliyoruz.
8. Emekli İkramiyesine ve Maaşına İlişkin Mağduriyetler Giderilmeli
Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde veya sözleşmeli personel (SSK’lı) olarak çalışırken aynı unvanlarla memur kadrolarıyla ilişkilendirilen personele, kıdem tazminatı almaksızın görev yaptığı süreye ilişkin emekli ikramiyesi ödenmesi konusundaki sıkıntıların giderilmesini, konuya ilişkin Maliye Bakanlığı görüşünün SGK’nın ödeme yapacağı şekilde değiştirilmesi sağlanmalıdır. Emekliye ayrılan kamu görevlilerine bağlanacak emekli aylığı; emekliye ayrılmadan önceki son maaşının net tutarı ile son maaşındaki özel kesintiler toplamına (Ek ödemenin %75’i oranına) ilgili Kanundaki oranın uygulanması suretiyle bağlanması bugünün şartlarına göre gereklidir.
9. Ek Göstergeye İlişkin Sorunlar Giderilmeli
Mevcut ek gösterge düzenlemesinin ve oranlarının yardımcı hizmetler sınıfı personelinin de ek gösterge almasını sağlayacak şekilde her unvan için ek göstergelerin 800 puan artırılması ile Bölge Müdürleri, İl Müdürleri (Kültür, ASPB, PTT Başmüdürü ve benzeri), Daire Başkanları (Büyükşehir belediyelerine bağlı genel müdürlüklerin daire başkanları) ve üniversite genel sekreter yardımcılarının ek göstergelerinin 3600 ve üstü olacak şekilde düzenlenmesi ivedi olarak gerçekleştirilmelidir.
Bu teklifle benzer etkileri oluşturma kapasitesi üzerinden, özel hizmet tazminatın yansıtma oranlarında artış yapılması da yöntem olarak kullanılabilir. Bu kapsamda, mevcut yansıtma oranlarında en düşük ve en yüksek oranlar dikkate alınarak 100-40 puan artış yapılması uygun olacaktır.
10. Kadın Kamu Görevlilerine Yönelik Düzenlemeler
Kamu kurum ve kuruluşlarına ait iş yerlerinde, bünyelerinde görev yapan kamu görevlilerinin zorunlu eğitim çağına girmemiş çocuklarına yönelik kreş hizmeti sunulması, kreş hizmeti sunul(a)mayan iş yerlerinde görev yapan kamu görevlilerine, kreş hizmetinden faydalanacak her çocuk için kreş ücreti ödenmelidir.”

3 YORUMLAR

  1. Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlardaki GİH ve YHS memurlarının da döner sermayeleri emeklilikte unutulmasın. Bunlar da sendika üyesi ve aynı çatı altında görev yapıyorlar.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here