Sağlık Hukuku Kongresi

0
53
Havadist.com Şimdiki Haberler Listesi Beşiktaş'ın şampiyonluğunun mimarı olan eski ulusal futbolcu, futbol yorumcusu ve teknik yönetici Sergen ...

Sağlık Hukuku Kongresi 5. Uluslararası Sağlık Hukuku Kongresi; Özyeğin Üniversitesi Hukuk FakültesiBalıkesir Barosu ve Adli Bilimciler Derneği tarafından düzenlenmektedir.

KONULAR

 • Doktorlarca Hastadan Sağlık Durumu Gizlenebilir mi?
 • Yargı Kararları Işığında Genital Muayene Suçu (TCK. 287)
 • Cehennem Adası: Nargin
 • Sağlıkta Şiddet
 • Slovenya’da Aşılama
 • Azerbaycan Cumhuriyeti’nde Tıp Hukukunda Ölümden Sorumluluk
 • Estetik Tıbbi Müdahalelerde Hukuki Sorumluluk
 • Tıp Hukukunda Mahkeme Yargılamalarında Bilirkişinin Rolü
 • Rinoplasti Uygulamalarından Doğan Cezai Sorumluluk
 • Yunanistan’da Sağlık Hukukunun Güncel Sorunları
 • Kosova’da 1972 Yılında Baş Gösteren Çiçek Hastalığı Salgını ve Yargının Tutumu
 • Rusya Federasyonu Ceza Kanunu’nda Sağlık Personelinin Ceza Hukuku Sorumluluğu
 • Alman Anayasa Mahkemesi’nin Al. CK prg. 217’de Düzenlenen‚ İntihara Ticari Amaçla Yardım Suçu‘yla İlgili Kararı
 • Hekimlerin Hasta Seçme Hakkının Ayırımcılık Yasağı Bakımından Değerlendirilmesi
 • Türkiye ve Dünya’da Taşıyıcı Annelik Konusunda Hukuki Gelişmeler
 • Sağlık Alanında Vücut Korsanlığı ve Ceza Hukuku sorumluluğu
 • Kadın Hastalıkları-Doğum Uzmanlarının Medikolegal Sorunları
 • Ceza Ehliyeti (Kusur Yenetenği) Değerlendirmesinde Adli Psikiyatri Bilirkişisi ile Hakim Arasındaki Görev Dağılımı
 • Dünya Sağlık Örgütü Çerçevesinde Uluslararası Örgüt Personelinin Statüsü
 • Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında İstenmeyen Doğum
 • Kürtajda Yasal Süreler ve Eşin Rızası
 • Sağlıkçılar İçin Şiddet Eğitimi (Kurs)
 • Cinsel Suç Faillerine Yönelik Kastrasyon Uygulaması ve Türk Hukuku Açısından Değerlendirilmesi
 • Zorunlu Tedavilerin Tıp, Hukuk ve Etik Prensipleri Eşliğinde Değerlendirilmesi
 • Anterior Servikal Diskektomi Sonrası İatrojenik Rekürren Laringeal Sinir Yaralanmasına Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Geçici Disfoni ve Dispne Yakınmaları: Yargıya İntikal Etmiş Bir Vakanın Analizi
 • Lomber Disk Hernisi Hastalarında Uygulanan Posterior Spinal Cerrahi Yaklaşım Sonrası Görülen İatrojenik Damar Yaralanması: Dünya Tıp Literatüründe 1969-2018 Yılları Arasında Yayınlanmış Olan Toplam 85 Vakanın Sistematik Analizi: “Komplikasyon” mu? “Malpraktis” mi?
 • Konjenital Santral Sinir Anomalisi Vakalarının Tanı ve Tedavisinde Karşılaşılan Çeşitli Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Derleme

Yer:

Ayvalık Bacacan Otel, Balıkesir

KONGREDEN

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here