Sağlık Personeli sayısı 2018 Yılında %10,4 Arttı

Sağlık personeli sayısı 2017 yılına göre 2018 yılında %10,4 arttı. Toplam hekim sayısı 2017 yılında 149.997 iken 2018 yılında 153.128 oldu.

Toplam personel sayısı ise 920.939’dan 2018 yılında 1.016.401’e yükseldi. Tablo 13. Sağlık Personelinin Sektörlere ve Unvanlara Göre Dağılımı, 2018

sağlık personeli sayısı

2018 yılında 100.000 kişiye düşen hemşire ve ebe sayısı 301’e ulaştı.

2017 yılında 100 olan 100.000 kişiye düşen uzman hekim sayısı 101’e, 35 olan 100.000 kişiye düşen eczacı sayısı ise 39’a ulaştı. 2017 yılında 272 olan 100.000 kişiye düşen hemşire ve ebe sayısı %10,7 artış göstererek 2018 yılında 301 oldu.

Tablo 14. İBBS-1e ve Unvanlara Göre 100.000 Kişiye Düşen Personel Sayısı, 2018, Tüm Sektörler

sağlık personeli hemşire