Sağlık Personeline 1 Kademe İlerlemesi Verildi

2011  yılında Sağlık Bakanlığında görev yapan 17 bini 4924’lü,  45 bini 4/b sözleşmeli , 60 binden fazla sağlık personeli ( ebe hemşire att vb)  632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 657 sayılı kanuna getirilen geçici madde kapsamında 657 kadrolarına geçirilmişti.   2011 yılına kadar memurlara her yıl verilen sicil notunun 90 ve üstünde olması kaydıyla 1 kademe veriliyordu.

2011 yılında kaldırılan bu uygulamadan sonra 8 yıl  içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanmaya başladı.  2011 de kadroya geçen ve daha önce ” gizli sicil terfisi” almayan 60 binden fazla sağlık personeline geçtiğimiz günlerde 1 kademe verildi. Buna göre derece kademenize göre sabit ek ödemeniz ne kadar olmalı bu haberden öğrenebilirsiniz.