Sağlık Personeline Giyecek Yardımı Yönetmeliği

0
26

Sağlık Personeline Giyecek Yardımı Yönetmeliği

Devlet Memurlarına Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle 112 Acil servis personeline 2 yılda bir mont verilmesine karar verildi. Bunun dışında, Acil servislerde geçici görevli olarak 6 aydan daha uzun süreli çalışacak personellere de giyim yardımından faydalanma hakkı tanındı.

 

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğine ekli (11) sayılı Cetvelin “Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (3) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İl Ambulans Servisi Mont 1 Adet 2 Yıl Polyester, pamuk,
Başhekimliği İdari ve elastan*
Destek Birimleri ile Yelek 2 Adet 2 Yıl Polyester, pamuk,
Başhekimliğe bağlı elastan* (1 uzun
Komuta Kontrol veya kısa boy yazlık, 1
Merkezi ve uzun veya kısa boy
İstasyonlarda kadrolu kışlık)
olarak (en az altı ay Pantolon 2 Adet 1 Yıl Polyester, pamuk,
süreyle geçici elastan, yün*
görevlendirilenler (1 yazlık ve 1 kışlık)
dahil) fiilen çalışan 112 Tişört 2 Adet 1 Yıl Polyester, pamuk,
Acil Sağlık Hizmetleri elastan*
Personeli (Tabip, Tıbbi (1 uzun veya kısa kollu
Teknolog, Sağlık yazlık, 1 uzun kollu
Memuru, Sağlık kışlık)
Teknikeri, Teknisyen, Örgü 1 Adet 2 Yıl Yün, akrilik*
Hemşire ve Şoför) Başlık
Kep 1 Adet 2 Yıl Polyester,

elastan*

pamuk,
Bot 1 Çift 2 Yıl
Ayakkabı 1 Çift 2 Yıl

“Kumaş niteliği içeriklerinden biri veya bir kaçı kullanılabilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe ekli “DÎP NOT”un (A) Bölümünün (12) numaralı sırasının birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İl ambulans servisi başhekimliği idari ve destek birimleri ile başhekimliğe bağlı komuta kontrol merkezi ve istasyonlarda görevli personele özel görev kıyafeti olarak belirlenmiş bulunan giyim eşyalarının dışında giyecek yardımı yapılmaz.”

MADDE 3- Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here