Sağlık Personeline Ünvan Kazandıran Bölümler

Kanundaki belirleme çerçevesinde, sağlık personeline ilişkin unvanlardan bazılarını kazandıran eğitimler şöyle:

 • Acil tıp teknikeri: Ön lisans seviyesindeki acil tıp bölümünden mezun olanlar.
 • Adli tıp teknikeri: Ön lisans seviyesindeki adli tıp programından mezun olanlar.
 • Ağız ve diş sağlığı teknikeri: Ön lisans seviyesindeki ağız ve diş sağlığı programından mezun olanlar.
 • Ameliyathane teknikeri: Ön lisans seviyesindeki ameliyathane hizmetleri programından mezun olanlar.
 • Anestezi teknisyeni / teknikeri: Sağlık meslek liselerinin anestezi programlarından / ön lisans seviyesindeki anestezi programlarından mezun olanlar.
 • Dil ve konuşma terapisti: Dil ve konuşma terapisi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine dil ve konuşma terapisi alanında yüksek lisans veya doktora yapanlar.
 • Diş protez teknikeri: Ön lisans seviyesindeki diş protez programından mezun olanlar.
 • Diyaliz teknikeri: Ön lisans seviyesindeki diyaliz programından mezun olanlar.
 • Diyetisyen: Beslenme ve diyetetik alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olanlar.
 • Ebe: Üniversitelerin ebelik ile ilgili lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullarından mezun olanlar.
 • Ebe yardımcısı: Sağlık meslek liselerinin ebe yardımcılığı programından mezun olanlar.
 • Eczane teknikeri: Ön lisans seviyesindeki eczane hizmetleri programından mezun olanlar.
 • Elektronörofizyoloji teknikeri: Ön lisans seviyesindeki elektronörofizyoloji bölümünden mezun olanlar.
 • Fizyoterapi teknikeri: Ön lisans seviyesindeki fizyoterapi programından mezun olanlar.
 • Fizyoterapist: Fizyoterapi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olanlar.
 • Hemşire yardımcısı: Sağlık meslek liselerinin hemşire yardımcılığı programından mezun olanlar.
 • İş ve uğraşı teknikeri (ergoterapi teknikeri): Ön lisans seviyesindeki iş ve uğraşı terapisi bölümlerinden mezun olanlar.
 • İş ve uğraşı terapisti (ergoterapist): İş ve uğraşı terapisi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olanlar.
 • Klinik psikolog: Psikoloji veya psikolojik danışma ve rehberlik lisans eğitimi üzerine klinik ortamlarda gerekli pratik uygulamaları içeren klinik psikoloji yüksek lisansı veya diğer lisans eğitimleri üzerine psikoloji veya klinik psikoloji yüksek lisansına ilaveten klinik psikoloji doktorası yapanlar. Psikoloji lisans eğitimi üzerine ilgili mevzuatına göre Sağlık Bakanlığınca uygun görülen psikolojinin tıbbi uygulamalarıyla ilgili sertifikalı eğitim almış ve yeterliliğini belgelemiş psikologlar da sertifika alanlarındaki tıbbi uygulamalarda görev alabilirler.
 • Mamografi teknikeri: Ön lisans seviyesindeki mamografi teknikerliği bölümünden mezun olanlar.
 • Odyolog: Odyoloji alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine odyoloji yüksek lisansı veya doktorası yapan sağlık meslek mensubudur.
 • Odyometri teknikeri: Ön lisans seviyesindeki odyometri programından mezun olanlar.
 • Perfüzyonist: Perfüzyon alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans yapmış olanlar.
 • Podolog: Ön lisans seviyesindeki podoloji programından mezun olanlar.
 • Radyoterapi teknikeri: Ön lisans seviyesindeki radyoterapi programından mezun olanlar.
 • Sağlık bakım teknisyeni: Sağlık meslek liselerinin sağlık bakım teknisyenliği programından mezun olanlar.
 • Sağlık fizikçisi: Fizik, fizik mühendisliği veya nükleer enerji mühendisliği eğitimi üzerine radyoterapi fiziği, diagnostik radyoloji fiziği veya nükleer tıp fiziği dallarının birinde yüksek lisans mezunu olanlar.
 • Tıbbi görüntüleme teknisyeni / teknikeri: Sağlık meslek liselerinin tıbbi görüntüleme programlarından / ön lisans seviyesindeki tıbbi görüntüleme programlarından mezun olanlar.
 • Tıbbi laboratuvar teknisyeni: Sağlık meslek liselerinin tıbbi laboratuvar programından mezun olanlar.
 • Tıbbi laboratuvar ve patoloji teknikeri: Ön lisans seviyesindeki tıbbi laboratuvar ve patoloji laboratuvar teknikleri programlarından mezun olanlar.
 • Tıbbi protez ve ortez teknisyeni/teknikeri: Sağlık meslek liselerinin tıbbi protez ve ortez programlarından / ön lisans seviyesindeki tıbbi protez ve ortez programlarından mezun olanlar.