SAĞLIK PERSONELİNE YARDIMCI DENİLMESİNİ ASLA KABUL ETMİYOR VE REDDEDİYORUZ

0
37

SAĞLIK PERSONELİNE YARDIMCI DENİLMESİNİ ASLA KABUL ETMİYOR VE REDDEDİYORUZ!

Yardımcı sağlık personeli tanımlamasının içinde yer alan “yardımcı” kelimesi devlet memurları kanun metninden mutlaka çıkarılmalıdır.
Çünkü bu tanımlama doğru bir tanımlama değildir.
Her bir meslek gurubunun kendine özgü görev tanımı ve sorumluluğu vardır.
Unvanı ve branşı ne olursa olsun sağlık hizmetleri sınıfında ki hiçbir unvan başka bir unvanın yardımcısı olarak tanımlanmamalıdır. Sağlık hizmetleri tüm unvanları ile bir bütündür ve belli bir hizmet disiplini içerisinde yürütülmektedir.
657 sayılı devlet memurları kanunu içerisinde teknik hizmetler, eğitim ve öğretim hizmetleri, emniyet hizmetleri, avukatlık hizmetleri gibi sınıflar sayılmış ancak hiç birinde yardımcı kavramı kullanılmamıştır.
Bir tek sağlık hizmetleri sınıfı için “sağlık ve YARDIMCI sağlık hizmetleri sınıfı” DENMİŞTİR!

Mesela teknik hizmetler sınıfında yardımcı kavramı yoktur.
Yüksek mühendis de teknik hizmetler sınıfında sayılmaktadır. Tekniker, teknisyen de teknik hizmetler sınıfında sayılmaktadır. Ama “teknik ve YARDIMCI teknik hizmetler sınıfı” DENMEMİŞTİR!

Mesela emniyet hizmetleri sınıfında yardımcı kavramı yoktur.
Emniyet amiri de emniyet müdürü de emniyet hizmetleri sınıfında sayılmaktadır. Polis memuru da emniyet hizmetleri sınıfında sayılmaktadır. Ama “emniyet ve YARDIMCI emniyet hizmetleri sınıfı” DENMEMİŞTİR!

Yardımcı kavramı idari görevlerde kullanılabilir elbette.
Müsteşarın müsteşar yardımcısı olabilir, genel müdürün genel müdür yardımcısı olabilir, başhekimin başhekim yardımcısı olabilir.

İşin doğrusu sağlık hizmetleri sınıfı içerisinde bir unvanı diğer bir unvanın yardımcısı diye tanımlamak asla doğru ve kabul edilebilir bir tanımlama değildir ve kanun metninden ivedilikle çıkarılmalıdır.

Sağlık-Sen’de GENEL BAŞKAN VEKİLİ

SEMİH DURMUŞ

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here