Sağlık Personelinin Temmuz Zammı Sonrası Yeni Nöbet Ücretleri

1
57

Sağlık kurumlarında görev yapan sağlık personeli nöbet ve icap nöbeti görevi verilmesi durumunda, bu görev sürelerinin izin kullandırılmak suretiyle karşılanmayan kısmı için ilgili personele nöbet ücreti ödenmektedir. Bu ücretten yararlanabilmek için, süresinin kesintisiz 6 saatten az olmaması gerekmektedir. İzin kullandırılmak suretiyle karşılanmayan nöbet süresinin her saati için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen gösterge rakamlarının aylık katsayısıyla çarpımı ile bulunacak tutarda nöbet ücreti ödenir. Bu ücretten sadece Damga Vergisi kesilir.Ancak ayda aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde 60 saatten, diğer yerlerde ve hiçbir şekilde 130 saatten fazlası için ödeme yapılmaz. Nöbet ücretleri dini bayramlarda %20 artırımlı ödenir.Hesaplama 130 saat üzerinden yapılmıştır

BranşNormal NöbetÖzellikli Birim(acil,YB,112 ,ameliyathane)
Uzman Tabip20.41 TL30.62 TL
Pratisyen Tabip18.38 TL27.57 TL
Diş Tabibi /Eczacı16.33 TL24.50 TL
Yüksek Okul Mezunu Sağlık Personeli12.24 TL18.38 TL
Sağlık Meslek Lisesi10.21 TL15.31 TL
Diğer (Şoför,vhki,vb)7.49TL11.23 TL

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here