Sağlık Sen Başkan Yardımcısı Olması Etik Bir Davranış Değildir.

0
31

Değerli Basın Mensupları15 Temmuz darbe girişimi, Türkiye’nin terörle mücadele verdiği çetin mücadele, iç ve dış güçlerin ülkemizi bölmeye yönelik gayretlerinin karşısında milli birlik ve beraberlik özellikle siyaset kurumu tarafından sıkça vurgulanmaktadır. Bu vurguda kimsenin ayrımcılık yapmaması, özellikle kamuda bu tür ayrımcılık yapanların iyi niyetli olmadığı hatta kripto olarak bile değerlendirileceği ifade edilmiştir. 

Türkiye sevdasını, emeğinin önüne koyan bir sivil toplum örgütünün mensubu olarak bizler; bu anlayışa dikkat ettik ve zedelenmemesi adına gayret gösterdik.

Değerli Basın Mensupları;Ülkemizin oldukça hassas bir dönem içerisinde olduğunu düşündüğümüz için biz böylesine hassas davranırken ne yazık ki bazı idarecilerin hala yandaş sendikacılık sevdasına tutulmalarını, ayrım ve ötekileştirme yapmalarını görmek çok sıkıntılıdır. Sabrımızı zorlayıp, bardağı taşırıp hadlerini aşanlar, makam koltuğunun gölgesinde sendikacılık yapmaya kalkışmaktadır.

Sağlık çalışanlarının bize olan teveccühünü çekemeyen bazı idareciler tabir caizse koltuklarına kuruldukları ikna odalarında üyelerimizden beyaz dilekçe almakta gönülden atılan imzalara zorbalıkla engel olmaya çalışmaktadırlar. Adaletlerinin terazisini ortadan kaldıran, personel arasında ayrımcılıkta sınırların zorlandığı ve alenen sendikamıza düşmanca bir tavır sergileyen bu şahıslarla ilgili gereği yapılmalıdır. 


il sağlık Müdürlüğü personel Başkanının Sağlık Sen Başkan yardımcısı  olması etik bir davranış değildir.Bir koltukta 2 karpuz olmaz.Biz sendikal rekabeti her zaman savunuruz ve isteriz ama ayrımcılık ve ayrıcalık gibi kamu çalışma düzeni ve huzurunu bile bozan uygulamalara asla müsamaha göstermeyiz.Buradan açıkça söylüyoruz ki; hiç kimse idarecilikle sendikacılığı karıştırmasın ve makamını kullanarak bu işlere bulaşmasın. Bunların yaptıkları kanunlara göre de suçtur. TCK’da bu suçu işleyenlerin hapis cezasına çarptırılacağı açıktır. 4688 sayılı Kanun, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler sendikal baskının yapılamayacağı idarecilerin bu konuda ayrım yapamayacağı ifade etmektedir. Açıkça ilan ediyorum ki bu kişiler hakkında Ankara’da dahil olmak üzere ilgili yerlere gerekli müracaatlar yapılacaktır. Bu işi yapanları devletin en yüksek merilerine kadar ileteceğiz. Bu konuda gerekli başvuruları da yapmak üzere olduğumuzu kamuoyuna duyuruyor, bu dönemde kamuda böyle işlere kalkışarak huzuru bozan ve çalışma barışını zedeleyenlere de fırsat verilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu tür işlere kalkışanlar hakkında gereği yapılmalıdır.
Hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.Fatih Galender ZENGİN Türk Sağlık SenOrdu Şube Başkanı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here