Sağlık Sen Başkanından Açıklama

0
67

Sağlık Sen Başkanından Açıklama

Sağlık Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu (SADEFE) tarafından düzenlenen “Sürdürülebilir Sağlık Finansmanı İçin Hasta Güvenliği” ana temalı I. Uluslararası Hasta Güvenliği ve Sağlık Finansmanı Kongresi’nde konuştu.

Genel Başkan Metin Memiş, vatandaşın sağlık hizmeti alımı ve memnuniyetinin 2002 yılından günümüze büyük bir artış gösterirken sağlık çalışanlarının istihdam ve çalışma koşulları konusunda sıkıntılar çektiğini ifade etti.  Sağlık çalışanlarının çalışma hayatlarının yeterince zor olduğunu belirten Metin Memiş, yoğun iş temposu nedeniyle bazı yerlerde çalışanların kendisine, ailesine ve sosyal çevresine hiç vakit ayıramadığını söyledi. Bu durumun çalışanların memnuniyetsizliğine ve motivasyon düşüklüğüne yol açtığını aktaran Memiş, sağlık personellerinin tükenmişlik sendromu yaşamakta olduğunu dile getirdi. Kamu personeli içerisinde 24 saat hizmet veren birkaç meslek grubundan birisinin de sağlık çalışanları olduğunu ifade eden Memiş, “Çalışan güvenliği ve hakları kapsamında sağlık çalışanlarının çalışma hayatlarının da iyileştirilmesine yönelik uygulamaların ivedilikle başlatılması ve bu süreçte kararlı olunması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

öyleyen Metin Memiş, “Sağlık çalışanlarımıza yönelik artan şiddet vakaları hepimizi derinden üzmekte ve işimizle ilgili bizleri endişelere sürüklemektedir” şeklinde konuştu. Memiş, 24 saat hizmet verilen laboratuar, acil servis, radyoloji, evde bakım hizmetleri, gezici sağlık hizmetleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde neredeyse hiçbir güvenlik önleminin alınmadığını belirterek bu konuda çalışanların da güvenliğinin ön planda tutulmaması gerektiğini vurguladı. Sağlıkta hizmet alımının yılda yüzde 2’lerden, yüzde 9’lara, hasta memnuniyetinin ise yüzde 30’lardan, yüzde 74’lere çıktığını hatırlatan Metin Memiş,  “Sunulan hizmet, sağlık hizmetlerinin de bütçesini büyütmüştür. Ancak, bu büyüyen bütçe, hizmet sunumunu gerçekleştiren ve hastaların memnuniyetini artıran sağlık çalışanlarına yansımamaktadır” diye konuştu.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI GÖZ ARDI EDİLMEMELİ

Sağlık hizmetlerinin finansmanı konuşulurken, bu çarkın en önemli zinciri olan sağlık çalışanlarının göz ardı edilmemesi gerektiğini söyleyen Memiş, “Sağlık personelinin çalışma şartlarının iyileştirilmesine yönelik yapılacak işlemler nedeniyle karşılaşılan maliyetler toplam sağlık finansmanı içerisinde çok büyük bir yer kaplamayacağı bilinmelidir. Bu maliyetler hasta güvenliği ihlalinde yaşanacak olan maliyetlerin yanında oldukça küçük bir miktar olacaktır” ifadelerini kullandı. Memiş, yapılan akademik çalışmalar sonucu yeterli sağlık personeli istihdamı ve uygun çalışma koşulları sağlanması durumunda hasta güvenliğinde önemli iyileştirmelerin yapılacağını söyledi. “Geliniz hasta güvenliği ve sağlık finansmanıyla ilgili düzenlemelere çalışanlarımızın özlük haklarını iyileştirmekten ve yeterli istihdam ve çalışma koşullarını sağlamaktan başlayalım” diyen Memiş, “Umut ediyorum ki bu yönde yapılacak çalışmalar hem çalışanlarımızı hem de vatandaşlarımızı oldukça memnun edecektir. Düzenlenen bu kongrenin hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here