Sağlık-Sen den Döner Sermaye Eylemi

Sağlık-Sen den Döner Sermaye Eylemi

İlimizdeki Başta Eskişehir Devlet Hastanesi Olmak Üzere, Tüm Sağlık Kuruluşlarında Hekim
Dışı Personel Sıfır TL Ek Ödeme Almıştır(Döner Sermaye) Yunus Emre Devlet Hastanesinde İse
Sadece Yoğun Bakımlar Acil Servis Ve Özellikli Birimler ek ödeme almıştır.
Gün İtibari İle Devlet Hastanesinin Servis Yatakları toplam 335 yatak boştur. Hastanede görev
yapan yaklaşık 30 hekim Devletten Aldığı Sabit Ücreti dahi karşılayacak kadar hasta
bakmamaktadır. Yaklaşık 50 Hekim İse Sabit ücreti karşılayacak kadar Performans katkısı
yapmaktadır.
Bu Ay dağıtılan 4 milyon TL dağıtılabilir Döner Sermaye payının yaklaşık 3 milyonu Sabit
ücretlere aktarılmıştır. Ağustos Ayı Bayram tatili ve yıllık izinler sebebi ile birçok klinikte gelir
düşüklüğü oluşmuştur.
Sabit Ücretlere Ve Temmuzda toplamda 800 Bin ele geçen sabit dışı döner sermaye rakamı
düşmüştür.(Kişi Başı Ortalama 100 tl zam gelmiştir) SGK Temmuz Ayında Sut Fiyatlarında
İndirime Giderken Sağlık Çalışanlarının Cebinden Tasarrufa Gitmiştir.
-Diş Hastanesinde Sabit Ücrete Çalışırım Mantığı ile çalışmayan Hekim sayısı artmıştır.

Şubemiz Bu Dönemde Ne Yaptı;
Devlet Hastanesi Başhekimi Uz Dr Yaşar Bildirici ile görüşüldü sıkıntılar anlatıldı Sayın
Başhekim her birimin sorumlusu ile hekimler ile birebir görüşmeler yapmaktadır. Gelir artırımı,
servis doluluk oranları ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.
Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi Yöneticisi ile performans sıkıntısı olan hekimler ile görüşmeler
yapıldı.
– İlimizde Başta Tepebaşı Bölgesi, Emek Semt Polikliniği, Zübeyde Hanım Yerleşkesi olmak
üzere diş ünitleri açılarak hizmet üretmeye ve fatura artırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor.

Bakanlık Olarak;
-Sabit ücretler Genel Bütçeye Aktarılmadan bu Tablo değişmez
– 10 yıldır artırılmayan sut fiyatları sebebi ile gelirler giderleri karşılamıyor.
Mesele Para Değil Bunların Yanında Sahaya Çıkmayan İdareciler, Her ay zorla kesilen Nöbet
ücretleri, Fazla mesailerin izine dönüştürüp zaten eksik personel ile çalışan servislerde iş yükünü
artırıp huzur ve çalışma ortamı kalmayışıdır.
Sorun Bakanlık Seviyesinde Çözülmesi gerekir. Büyüyen Türkiye de hekim dışı personel Fatura
ve performans sistemine köle edilmemelidir.

Sağlık çalışanlarının maaşlarındaki düşüklük, ek ödeme ile giderilmeye çalışılıyor. Mevcut
sistemde, maaş, maaşa ek olarak sabit ek ödeme ve çalıştığı kurumun performans ve gelir gider
dengesine göre döner sermaye ödeniyor. Ancak gelinen noktada sağlık çalışanları sabit ek
ödemeye mahkûm edilmiş durumdadır. Aldıkları ek ödeme emekliliğe yansıtılmadığından başka
bir mağduriyet yaşanmaktadır. Gelir-gider dengesinde gün geçtikçe makas açılmaktadır.
Hastanelerin tıbbi cihaz ve malzeme giderleri her yıl artmasına rağmen özellikle SGK’dan elde
edilen gelirler aynı kalmaktadır.

Değerli Basın Mensupları ve Kıymetli Sağlık Çalışanları Döner Sermaye Yükünün azaltılması ve
sağlık personelinin döner sermayelerinin artırılması için çözüm önerilerimiz;
Bir an önce SUT fiyatları artırılmalı ve hastanelerin gelirleri artırılmalı böylece dağıtılacak döner
sermayelerde de bir rahatlama sağlanmalıdır. Sağlık çalışanlarının mağduriyetinin giderilmesi
için, dağıtılabilir döner sermaye oranının artırılması, döner sermaye üzerinden yapılan ödemelerin
azaltılması ve bazı giderlerin genel bütçeden karşılanması gibi seçenekler hayata geçirilmelidir.
Ayrıca, özellikle hastanelerde girişimsel ve girişimsel olmayan şeklinde ayrı ve daha garantili
alternatif havuz sistemleri geliştirilmelidir.
İnanıyoruz ki bu zor günlerimizi hep birlikte çalışarak aşacağız…

Hasan Hüseyin Köksal
Şube Başkanı