SAĞLIK UZMAN YARDIMCILARI SÖZLÜ SINAVI DUYURUSU

0
40

SAĞLIK UZMAN YARDIMCILARI SÖZLÜ SINAVI DUYURUSU

13.06.2012 tarihli ve 28322 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri gereğince Bakanlığımızca açılan sınavda başarılı olan, mesleki eğitimlerini tamamlayan ve ilgili Yönetmelik hükümleri gereği yeterlik sınavına girmeye hak kazanan sağlık uzman yardımcılarının yeterlik sınavının yazılı bölümü 16 Mayıs 2018 tarihinde 10:00-11:15 saatleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Yeterlik Sınavı Komisyonunun 04.06.2018 tarihli toplantısında alınan karar gereği sözlü sınav 18-22 Haziran 2018 ve 02-06 Temmuz 2018 tarihleri arasında 10 iş gününde gerçekleştirilecektir. Her gün sabah saat 09:00 da başlayacak, saat 17:00’de bitirilecektir. Sağlık uzman yardımcılarının tezlerini hazır bulundurmaları gerekmektedir. Mesleki eğitim sürecinde kullanılan ders materyallerini (sunuları) almamış olan sağlık uzman yardımcıları Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim, Sertifikasyon ve Tescil Hizmetleri Dairesi Başkanlığından elden alabilirler.

Tez savunma sırasına göre hazırlanan sözlü sınava gireceklerin listesini görmek için tıklayınız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here