Sağlık Uzman Yardımcıları Yeterlik Sınavı Sonuçları Duyurusu

Sağlık Uzman Yardımcıları Yeterlik Sınavı Sonuçları Duyurusu! Sağlık Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri gereği yeterlik yazılı sınavı 09 Ekim 2019, yeterlik sözlü sınavı 01 Kasım 2019 tarihlerinde tamamlanmıştı.

Yazılı ve/veya sözlü sınav sonuçlarına itirazlar, aşağıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilecektir;

İtirazlar sınav sonucunun resmi olarak ilan edildiği tarih olan 08 Kasım 2019’dan itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde (11-15 Kasım 2019) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne hitaben Bakanlığımız Genel Evrak birimine dilekçe ile başvuru yoluyla yapılacaktır.

Yalnızca süresinde yapılan itirazlar dikkate alınacaktır.

İtirazların değerlendirilmesini takiben itiraza ilişkin sonuç sağlık uzman yardımcısının kendisine resmi yazı ile bildirilecektir.

Sağlık Uzman Yardımcıları Yeterlik Sınavı Sonuçları 2019
Sağlık Uzman Yardımcıları Yeterlik Sınavı Sonuçları