Sağlıkta Basamaklar Yeniden Düzenlendi

Sağlık Hizmetleri ; koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici hizmetler olmak üzere üç ana başlıkta sınıflandırılmıştır. Ayrıca sağlık hizmetleri sunucuları birinci,ikinci ve üçüncü basamak olarak sağlık bakanlığı tarafından sınıflandırılır.

Konuyla ilgili ; Sağlık bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarafından ”sağlık Hizmetleri Sunucularının Basamaklandırılması ” konulu 2019 / 18 Genelge yayımlandı ;