Şehir Hastanesi İçin Soru Önergesi Verildi

0
57

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Anayasa’nın 98, TBMM İçtüzüğü’nün 96 ve 99’uncu maddelerine uygun olarak, Sağlık Bakanı Fahrettin KOCA tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 26.07.2019

Yıldırım KAYA

            Ankara Milletvekili

Ankara Şehir Hastanesi açıldığı günden bu yana, yaşanan sorunlarla ilgili sık sık kamuoyunun gündemine gelmektedir.

Birçok bölümünün tam kapasite ile çalışmadığı, binanın iç koşullarının uygun olmadığı,  personelin yetersiz olduğu, ameliyatların dahi yapılamadığı yönünde iddialar bulunmaktadır.

Hastanenin maliyeti ve teslim koşulları da kamuoyu tarafından bilinmektedir.

Bu bilgiler kapsamında;

  1. Ankara Şehir Hastanesinin maliyeti ne kadardır?
  2. Şehir Hastanesinin teslim tarihi koşullarına uyulmuş mudur?
  3. Yüklenici firma sorumluluklarını yerine getirmiş midir?
  4. Hastaların ameliyat sarf malzemelerinin yeterli olmadığı doğru mudur?
  5. Hastanenin kapı kilit ve anahtarlarının Almanya’dan bir fabrikadan alındığı doğru mudur? Kapı kilidinin bozulması ya da anahtarların kaybolması durumunda, Türkiye’de kapı kilit veanahtarıüretilmekte midir?
  6. Hastanede kullanılan ampullerin fiyatının 500 TL olduğu; ancak ameliyat olacak hastaların şant(shunt) malzemesinin, idrar torbasının, ameliyat eldiveninin dahi yetersiz olduğu iddiaları doğru mudur?
  7. Doktorlar ve diğer sağlık çalışanları döner sermaye ve nöbet paralarını almakta mıdır? Almakta iseler, kişi başı döner sermaye ne kadardır?
  8. Hasta bakıcılar hastaları ameliyathaneye götürmek, ya da bir yerden bir yere taşımak için (binanın içkoşullarından kaynaklı) yarım saat ya da 2 saatte gelebilmektedir. Doktorlar bu süreci beklemeden hastalarını kendileri götürmek zorunda kalmaktadır. Bu durumda da doktorlara soruşturma açıldığı iddia edilmektedir? Sorunun çözümü için ne yapılmaktadır?
  9. Doktorların ve diğer sağlık alışanlarının,hastane içinde sorunlara müdahale etmek için günlük ortalama 30 bin adım attığı doğru mudur?
  10. Hastane çalışanlarının otopark sorunu neden çözülememiştir? Ne zaman çözülecektir?

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here