Şehir Hastanesinde Şok Döner Sermaye Dağılımı

Şehir Hastanesinde Şok Döner Sermaye Dağılımı

Ankara Şehir Hastanesinde döner sermaye dağılımında aslan payını hocalar alıyor.

Ankara Şehir Hastanesinde yaklaşık 11 bin personel görev yapıyor. En son ve bundan önceki döner sermaye dağıtımında olduğu gibi yine aslan payını Profesörler, Doçentler alıyorlar.

Şehir Hastanesi Çalışanlarından ki toplam çalışanların  yaklaşık % 73 üne tekabül eden kısmı dağıtılan payın % 3 ünü alabiliyor. Çalışanlardan % 13 e tekabül eden  Asistan, Pratisyen ve Diş hekimleri ise dağıtılan döner sermayenin yaklaşık % 7 sini alabiliyor. Çalışanlardan Uzman hekimler ise çalışanların % 10 una tekabül ederken dağıtılan döner sermayenin % 30 unu alıyorlar.

HOCALAR ASLAN PAYINA SAHİPLER

Ankara Şehir Hastanesi çalışanlarından yaklaşık % 4,5 ine tekabül eden Profesörler, Doçentler ise dağıtılan döner sermayenin % 60 ını alıyorlar. İlgilenenlerin bilgilerine sunuyoruz.

Ankara Şehir Hastanesinde Şok Döner Sermaye Dağılımı
Şehir Hastanesinde Şok Döner Sermaye Dağılımı