SEYYAR GÖREV TAZMİNATLARINI ÖDEYİN

SEYYAR GÖREV TAZMİNATLARINI ÖDEYİN.

Birinci basamak sağlık kuruluşlarında seyyar görev yapan sağlık çalışanlarına Sağlık Müdürlüğünce Haziran ayı içerisinde ödenmesi gereken seyyar görev tazminatlarının hak sahiplerine ödenmemesi nedeniyle yaşanan mağduriyet hakkında Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı, Türkiye Kamu Sen Denetleme Kurulu üyesi ve Kocaeli İl
Temsilcisi Ömer Çeker, yazılı açıklaması yaptı.
Öğrencilere, Vatandaşımıza Teorik, Pratik Eğitimler Vermekteler,
Başkan Çeker yapmış olduğu yazılı açıklamada; “Birinci basamak sağlık kuruluşları vatandaşımız hastalanmadan sağlığının korunması için kurulmuş kuruluşlardır. Bu kuruluşlarda görev yapan bazı sağlık çalışanları sürekli periferde (sahada) gezici olarak görev yapmakta ve
yoğun emek ve enerji harcamaktadırlar. Görevleri gereği mesailerini büyük bir bölümünü genellikle kurum dışında okullarda öğrencilere ve eğitim merkezlerinde vatandaşlarımız ile bir araya gelerek hastalanmadan sağlıklarını nasıl koruyacaklarını öğrencilere, vatandaşımıza Teorik, pratik eğitimler vermekteler, bir kısım sağlık çalışanı ise vatandaşımızın sağlıklı su tüketmesi için şebekelerden su numuneleri almakta, klor ölçümleri yapmakta, işyerlerinde kontroller yapmak suretiyle vatandaşımıza hizmet sunmaktadırlar.
Sağlık Çalışanı Mağdur Edilmiştir.


Görevleri gereği mesailerinin büyük bir bölümünü kurumun dışında yerine getirmeye çalışan sağlık çalışanlarına ödenecek ücret ve yolluklar 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49.Maddesinde; Seyyar olarak vazife gören memur ve hizmetlilere ödenecek ücretleri belirtmiştir.
Bu ücretler Seyyar olarak görev yapan memurlara yıl içerisinde iki kez 6 aylık dilimler halinde ödenmektedir. 10. Ay gelmesine rağmen 6. ayda sağlık çalışanına ödenmesi gerek seyyar görev tazminatlar ödenmemiş olup sağlık çalışanı mağdur edilmiştir. Çalışanlar Adına Konun Takipçisi Olacağız.
Seyyar görev yapan Gezici görev yapan ebe, hemşire, sağlık memuru, çevre sağlık teknisyeni ve şoförler biran önce seyyar (gezici) görev yolluklarının yatırılmasını beklemektedirler.
Yetkililerin gecikme ile ilgili açıklama yapmaması veya resmi yazı ile kurumlar bilgilendirmemesi manidar olduğu kadar tam bir vurdum duymazlıktır. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem);“Ücretliye/işçiye hakkını, teri kurumadan önce verin!” buyurmuştur. sözünü (Hadisi) Personele karşı sorumluluğunu unutmuş olan yetkililere hatırlatırız. Türk
Sağlık Sen olarak çalışanlar adına konun takipçisi olacağız.

Ömer Çeker
Şube Başkanı
Türkiye Kamu Sen
Denetleme Kurulu Üyesi
BASIN BÜROSU:
TÜRK SAĞLIK SEN KOCAELİ ŞUBE