SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine tabi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Hastanesinin çeşitli birimlerinde görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel istihdam edilecektir. Adayların 2016 KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınmak kaydıyla yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyona 50 (elli) sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVANI SAYISI CİNSİYETİ ARANAN NİTELİKLER PUAN TÜRÜ
HEMŞİRE 50 E-K – Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak. 2016 yılı

KPSSP3

ADAYLARDA ARANAN DİĞER KOŞULLAR

1. 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.

4. 657 Sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)

5. Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerin, “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE ZAMANI

İlan Tarihi : 19.01.2018

Başvuru Bitiş Tarihi : 02.02.2018

Başvuruda İstenilen Belgeler:

1. Başvuru Dilekçesi (https://www.inonu.edu.tr/tr/cms/personel adresinden ulaşılabilir.)

2. Özgeçmiş

3. 1 Adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş olacaktır)

4. E-devlet üzerinden alınan mezun belgesi çıktısı

5. Nüfus cüzdanı fotokopisi

6. KPSS Sonuç Belgesi (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır)

7. 1 nüsha E-devlet üzerinden alınan adli sicil belgesi çıktısı

8. 4 nüsha Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu. Form Bilgisayar ortamında doldurulacaktır, fotoğrafı yapıştırılmış ve imzalı olacaktır. Belge teslimi için gelindiğinde ayrıca yanınızda Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu elektronik ortamda doldurulmuş şekilde getirilecektir.

Başvurular şahsen yapılacak olup, başvuru için istenilen belgelerin, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Bürosuna son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Yerleştirme sonuçları son başvuru tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde www.inonu.edu.tr ile https://www.inonu.edu.tr/tr/cms/personel adresinde ilan edilecektir. İlan tebligat mahiyetinde olup, başvurusu kabul edilip başarılı ve başarısız sayılan adaylar kurum web sitesinde duyurulacaktır.

ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER

1) Atama Dilekçesi (https://cms.inonu.edu.tr/uploads/contentfile/39/files/form/Sozlesmeli_Personel_Atama_Dilekcesi.xlsx)

2) Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (Resimli ve İmzalı)

(https://cms.inonu.edu.tr/uploads/contentfile/39/files/form/Sozlesmeli_Personel_Basvuru_Formu.xlsx adresinden ulaşılabilir.)

3) 2 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş olacaktır)

4) Nüfus cüzdan fotokopisi (aslı ibraz edilecektir)

5) Diploma fotokopisi (aslı ibraz edilecektir)

6) KPSS Sonuç Belgesi (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır)

7) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

8) Tam teşekküllü hastanelerden (Devlet Hastaneleri ya da Araştırma Hastaneleri) alınacak Sağlık Kurulu Raporu (Heyet Raporu)

9) SSK numarası (Daha önce sigortalı olarak çalışmış adaylardan talep edilmektedir.)

10) Mal Bildirim Beyannamesi (https://cms.inonu.edu.tr/uploads/old/6/64/mal_bildirim.xls adresinden ulaşılabilir)

Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Bürosuna şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen aday hakkını kaybetmiş olacaktır.