Sözleşmeli Personele Giyim Yardımı Ödenir Mi?

Sözleşmeli Personele Giyim Yardımı Ödenir Mi?

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın 3. maddesinde, sözleşmeli personele de emsali personel gibi giyecek yardımı verileceği belirtilmiştir.

Esaslarda yer alan düzenleme şu şekildedir:

“İlgili kanunları uyarınca resmi kıyafet giymek zorunda bulunan personel için 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde öngörülmüş olan giyim eşyalarından, emsali sözleşmeli personel de aynı esas ve usuller çerçevesinde faydalandırılır.”

Bu hüküm, 2010 yılında Esaslara eklenmiştir.

Ancak bu açık hükme rağmen, sağlık kolunda yetkili Sağlık Sen, DPB’ye, sözleşmeli personelin de giyecek yardımından yararlanıp yararlanmayacağını sormuştur.

Devlet Personel Başkanlığı da yukarıdaki hükmü gerekçe olarak gösterip, giyim eşyalarından, emsali sözleşmeli personelin de aynı esas ve usuller çerçevesinde faydalanabileceğini belirtmiştir.

İŞTE DPB GÖRÜŞÜ