Staj Yapan Bütün Çalışanlar Artık Erken Emekli Olabilecek

Staj Yapan Bütün Çalışanlar Artık Erken Emekli Olabilecek

Özellikle sağlık alanında bir çok çalışanın staj yaptığını biliyoruz. Geriye dönük olarak kapsayacak bu KHK ile erken emekli olma durumları doğuyor. İşte yapmanız gerekenler.

Yeni çıkan bir KHK ile meslek lisesi mezunu yada iki yıllık SHMYO mezunu hemşire, att, teknisyen, tekniker aklınıza gelen tüm meslek lisesi mezunları okula başladıkları yılı bir dilekçe vererek sigorta başlangıcı olarak düzeltme hakkına sahip oluyorlar.

ÖRNEĞİN 2 yıllık Anesteziye girme senen 1992. Sigorta başlangıcım ise 1997. Bu KHK ile 1997 olan sigorta başlangıcımı 1992 ye çekiliyor.

Ve şu an emeklilik yaşım 56. Ama bunu yaptıktan sonra 2-3 yıl geri çekilir, emeklilik yaşın 53 e düşebilir.

Şu an emekliliği hak edenler için ise şöyle bir avantajı oluyormuş. Mesela meslekte 35 yılını dolduran bir hemşire ablamız yada elektrik teknisyeni abimiz meslek lisesi giriş tarihini sigorta başlangıç tarihine dilekçe ile çektiğinde okuduğu 4 yıl için 35+4= 39 sene üzerinden emekli olabilecek. Sonuç olarak onlar için erken emeklilik seçeneği olmasa bile alacakları ikramiye hizmet yılı arttığı için aynı oranda artacak.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
Genel Müdürlüğü
ANKARA

Konu: Sigortalılık başlama tarihinin tespiti hk.

… / … /…… tarihinden itibaren 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak ………… kadrosunda görev yapmaktayım.
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde (R.G.; 12.05.2010/27579 sayılı ) 05.12.217 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik ile değişikliğe gidilmiştir.
30261 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yeni yönetmeliğin 5. maddesi ile 27579 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan eski yönetmeliğin 11. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
5 Aralık 2017 SALI Resmî Gazete Sayı: 30261
YÖNETMELİK
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:
a) Birinci fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için çalışmaya, meslekî ve teknik eğitime, meslekî ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimine, staja veya bursiyer olarak göreve başladıkları tarihten itibaren sigortalı hak ve yükümlülükleri başlar.”
b) İkinci fıkranın (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar, göreve başladıkları veya okullarında öğretime başladıkları tarihten, kendi hesabına okumakta iken Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı hesabına okumaya başlayanların, bu Kurumlar adına okumaya başladıkları tarihten itibaren on beş gün içinde,”
Yapılan bu değişikliğin “…meslekî ve teknik eğitime, meslekî ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimine, staja veya bursiyer olarak göreve başladıkları tarihten itibaren sigortalı hak ve yükümlülükleri başlar.” şeklindeki bölümü göz önüne alındığında okul ve stajda geçen sürelerin hizmetten sayılacağı net olarak anlaşılmaktadır.
………. – …….. yılları arasında, ………………………….. Okulunda öğrenimimi tamamlayarak mezun oldum. Bu yönetmelik değişikliğine bağlı olarak; Okul başlangıç tarihim olan …./…./……. tarihinin, sigortalılık başlangıç tarihim olarak düzeltilmesini ve emeklilik yaşımın yeniden hesaplanarak tarafıma yazılı olarak bildirilmesini,
Bu kapsamda değerlendirilmeyecek bir durumum varsa, yasal dayanağı ile birlikte tarafıma yazılı olarak bildirilmesini,
Arz ederim.emeklilik düşünen arkadaşlarım ben bu dilekçe işini araştırıyorum varsa tanıdığınız sizde bi sorun bakalım.