Tıp Öğrencileri Son Sınıfta Ne Kadar Ücret Alır

Tıp Öğrencileri Son Sınıfta Ne Kadar Ücret Alır

Üniversitelerin tıp fakültelerinde beşinci yılı tamamlayıp altıncı yıla geçen öğrencilere, intörn eğitimi süresince aylık ücret ödeniyor. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ek 29 uncu maddesinde yer alan düzenlemeye göre, tıp fakültelerinin beşinci yılını tamamlayıp altıncı yıla geçen öğrencilerine, intörn eğitimi döneminde öğretim üyesi rehberliğinde yaptıkları uygulama çalışmaları karşılığında ilgili kurumların bütçesinden 12 ay süresince aylık ücret ödeniyor. İntörn eğitimi gören öğrencilere ödenecek ücretin aylık tutarı, kanunla belirlenen gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı suretiyle belirlenmekte ve ayrıca bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti de yapılmamaktadır.

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu  eki (K) Cetvelinde yer alan belirlemeye göre, tıp fakültesi 6.sınıf öğrencilerine 2018 yılında ödenecek aylık ücretin hesabında “4.702” gösterge kullanılmaktadır. Buna göre, intörn eğitimi görenlere; 2018 yılının ikinci yarısında aylık net “550 TL” olarak ödenecek olan ücretin miktarı, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ise memur maaş katsayısındaki belirlemeye bağlı olarak artacak. Tıp fakültesi 6.sınıf öğrencilerine bu şekilde ücret ödenmesi, haklarında 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerinin uygulanmasını gerektirmediği gibi bu çalışmalardan dolayı uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası ile analık sigortası açısından da sigortalılık ilişkileri kurulmaz.